صفحه اصلي دانلود مقالات تدريس دروس ارتباط با ما

 
سوابق تحصلي:

 

مدرك تحصيلي
 
رشته تحصيلي
نام دانشگاه
تاريخ اخذ مدرك تحصيلي
كارشناسي
اقتصاد
عليگره مسلم
1982
 
كارشناسي ارشد
اقتصاد
عليگره مسلم
1985
 
دكتري تخصصي
علوم اقتصادي
عليگره مسلم
1992
 


 

 

سوابق اجرايي:
نوع فعاليت
محل
مشخصات ابلاغ
تاريخ انجام فعاليت
مدت براي مسئوليتهاي اجرائي
شماره
تاريخ
از تاريخ
تا تاريخ
سال
ماه
روز
مدير گروه اقتصاد
 
گروه اقتصاد
2696/10
10/6/76
10/6/76
10/6/78
2
0
0
مدير گروه اقتصاد
 
گروه اقتصاد
4791/10
 3/3/83
5/3/83
8/3/85
2
0
3
مدير گروه اقتصاد
 
گروه اقتصاد
6563/10
2/3/85
5/3/85
4/10/85
1
6
7
معاون اموزشي و پژوهشي دانشكده
 
ادبيات و علوم انساني
 20295/10
5/10/85
5/10/85
1/11/87
2
0
26
 
معاون اموزشي و پژوهشي دانشكده
 
 
علوم اجتماعي و تربيتي
 42186/87/10
1/11/87
1/11/87
14/1/89
1
1
25
رئيس كتابخانه دانشكده
دانشكده ادبيات
الف/د/5799
28/12/75
28/12/75
13/4/78
2
8
15
نماينده دانشكده در شوراي تحصيلات تكميلي
دانشگاه رازي
الف/د/75554
15/8/74
 
 
 
 
 
نماينده دانشگاه دركميته اجرايي شناخت استعدادهاي بازركاني اقتصادي استان
سازمان بازرگاني
4944/11
13/10/74
 
 
 
 
 
عضو كميته بهره وري دانشگاه
دانشگاه رازي
412/10
9/2/76
 
 
 
 
 
مسول كميته تحقيقات و مطالعات علوم اقتصادي
دانشگاه رازي
10/10701
13/7/77
 
 
 
 
 
معاون اداري مالي دانشكده علوم اجتماعي
دانشگاه رازي
29184/90/10
14/8/90
3/8/90
ادامه دارد
 
 
 
عضو كميته منتخب دانشكده علوم اجتماعي به عنوان نماينده اعضاي هيئت علمي
دانشكده علوم اجتماعي
10067/88
20/12/86
20/12/86
29/1/90
4
1
9
عضو شوراي پژوهشي سازمان تعاون استان كرمانشاه
تعاون كرمانشاه
10/21405
6/10/84
 
 
يك سال
 
 
عضو كميته بهره وري دانشگاه
دانشگاه رازي
412/10
9/2/76
 
 
 
 
 
مسول كميته تحقيقات و مطالعات علوم اقتصادي
دانشگاه رازي
10/10701
13/7/77
 
 
 
 
 
معاون اداري مالي دانشكده علوم اجتماعي
دانشگاه رازي
29184/90/10
14/8/90
3/8/90
ادامه دارد
 
 
 
عضو كميته منتخب دانشكده علوم اجتماعي به عنوان نماينده اعضاي هيئت علمي
دانشكده علوم اجتماعي
10067/88
20/12/86
20/12/86
29/1/90
4
1
9
عضو شوراي پژوهشي سازمان تعاون استان كرمانشاه
تعاون كرمانشاه
10/21405
6/10/84
 
 
يك سال
 
 
عضو كميته بهره وري دانشگاه
دانشگاه رازي
412/10
9/2/76
 
 
 
 
 
 

 

كتابها:

1- تاليف كتاب  درآمدي بر اقتصاد رشد و توسعه (الماسي مجتبي، اصغر سپهبان قره  بابا ، 1388 ، انتشارات دانشگاه رازي)

2- تاليف مباني فقهي اقتصاد اسلامي (الماسي مجتبي و اصغر سپهبان قره بابا، 1388، انتشارات دانشگاه رازي)

3- تاليف اقتصاد خرد (الماسي مجتبي ،1388، نشرنورعلم )

 


 

مقالات:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

  
مقالات ارئه شده در همايش ها:
ارائه مقاله يا خلاصه مقاله در همايشهاي علمي معتبر
 
1- بررسي نقش عوامل اقتصادي موثر بر قاچاق كالا در استان كرمانشاه (كيومرث ازادي، مجتبي الماسي،كيومرث سهيلي) ،همايش اقتصاد سالم ،خرداد 1388
2- بررسي ارتباط ميان حاشيه نشيني و سرمايه گذاري و توليد ناخالص داخلي در كرمانشاه(مجتبي الماسي)،همايش دانشگاه رازي ، آذر 1389
3-Trade and financial liberalization and their effects on economic growth of Iran, (mojtaba almaci,asghar sepahban ghare baba), ICEFR2011 , 2011
 
4- نقش توريست در توسعه اقتصادي استان كرمانشاه(مجتبي الماسي)، همايش تعاون، اشتغال و توليد استان كرمانشاه، آبان 1379
5- رابطه اشتغال، توسعه اجتماعي نگرشي موردي بر استان كرمانشاه (مجتبي الماسي)،همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه،اسفند 1379
6- بررسي وضعيت صنعت توريسم: مشكلات- راهكارها (مجتبي الماسي) ، همايش علمي كرمانشاه­شناسي ، اسفند 1381
7- سير تحول استانداردسازي در ايران و جهان (مجتبي الماسي، الهام لرستاني، سميه حيدريهمايش كشوري استاندارد توسعه و سلامت ، ارديبهشت 1386
8- بررسي رابطه مقابل ميان اشتغال و سرمايه گذاري در تعاوني هاي استان كرمانشاه (مجتبي الماسيوشهرام فتاحي و فاطمه باوندپوري)، دومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، دي 1390
9- ANALYSIS OF THE EFFECT OF INVESTMENT AND LEVEL OF FOREIGN TRADE ON ECONOMIC GROWTH OF IRAN ,( MOJTABA ALMASI ASGHAR SEPAHBAN GHARE BABA), International conference on Economics,Trade and Development(ICETD2012), 2012
 
.10- ESTIMATION OF ENERGY DEMAND IN CONSTRUCTION SECTOR OF IRAN ECONOMY (KIOMARS SOHAILY ,MOJTABA ALMASI ), International conference on Economics,Trade and Development(ICETD2012) , 2012
 
11- بررسي مفهومي فناتوري ارتباطات و اطلاعات در رشد اقتصادي (مجتبي الماسي و سيد محمد باقر نجفي و ويدا دادخواه) ، دومين همايش سالانه دانشگاه رازي، دي 1390
12- نقش سرريز دانش در افزايش رشد و بهره وري اقتصادي در عصر دانايي محور (مطالعه ي موردي :بررسي اثر سرريز دانش از كشور هاي منتخب به ايران) (مجتبي الما سي شهرام فتاحي ويدا دادخواه و سيد محمد باقر نجفي) ، دومين همايش سالانه دانشگاه رازي، دي 1390
13- ضرورت حضور دولت در اقتصاد در عصر اقتصاد دانش محور (مجتبي الماسي و سيد محمد باقر نجفي وزليخاه فرهاديدومين همايش سالانه دانشگاه رازي، دي 1390
14- بررسي مقايسه اي درجه توسعه يافتگي استان هاي غرب كشور طي برنامه هاي اقتصادي اجتماعي اول تا چهارم توسعه (مجتبي الماسي و سهراب دل انگيزان ،علي فاضلي)،دومين همايش سالانه دانشگاه رازي، دي 1390
15- بررسي تاثير سكوتن افراد در مسكن شخصي بر افزايش سرمايه اجتماعي در شهر كرمانشاه (مجتبي الما سي اصغر سپهبان قره باباوالهام لرستاني)،دومين همايش سالانه دانشگاه رازي، دي 1390
16- ارتباط بين رضايت شغلي كيفيت زندگي و دينداري با استعداد اعتياد در اصناف مختلف شهر كرمانشاه( مجتبي الماسي احسان رستمي)،اولين كنگره بين المللي دانشجو يي اعتياد، مهر 1391
17- تركيب ضايعات حاصل از آبزي پروري (كيوان قنبري-مجتبي پوريا-نسترن شهبازيان-مجتبي الماسي)،همايش ملي آبزي پروري، آذر 1391

 

پروژه هاي تحقيقاتي:
بررسي ارتباط ميان حاشيه­نشيني و سرمايه­گذاري و توليد ناخالص داخلي كرمانشاه ،دانشگاه رازي1- ، 88
2- چالش هاي فراروي پرداخت و توزيع يارانه كالاهاي اساسي و ضرورت اصلاح ساختار آن ، شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9 استان كرمانشاه ، 88
بررسي و توصيف جامع شركت تعاوني توپ دوزان ،جهاد سازندگي پاوه،1377

 


 
پايان نامه ها:
1- براورد تابع تقاضاي جهانگردي ايران با استفاده از داده هاي 1384-1359 (دانشجو: شهاب الدين صفايي، اسفند1386)
2-بررسي ميزان تأثيرات برخي متغيرهاي كلان اقتصادي بر روي رشد اقتصادي ايران طي دوره 1384-1350 (دانشجو: اصغر سپهبان قره بابا، 1387)
3- تاثير جهاني شدن و آزاد سازي مالي بر اندازه دولت در ايران در طي دوره1386-1338 ( دانشجو: محسن زنگنه ، آذر 1387 )
4- اثر سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران طي سال هاي1385-1338(دانشجو: مصطفي اسماعيلي ، 1387)
5-تأثير تورم بر توزيع درآمد خانوارهاي شهري استانهاي شمالي (گلستان- مازندران- گيلان) طي سال هاي84-1358 (دانشجو : سيده نسرين رضواني، 1388)
6- براورد شاخص هاي فقر به روش داده هاي مركب در مناطق شهري و روستايي استان كرمانشاه طي دوره هاي 1385-1376( دانشجو:خليل الياسي دهنوي ، 1388)
7- تعيين درجه توسعه نيافتگي مناطق استان كرمانشاه( دانشجو: فرزاد قرباني ، 1389)
8- بررسي تاثير پيوستن ايران به سازمان جهاني بر بانكداري دولتي كشور( دانشجو: لقمان اميني ، 1389)
9- تجزيه و تحليل و برآورد اشتغال غير رسمي (مطالعه ي موردي شهر خرم اباد)( دانشجو: اذر قلي­پور ،1389 )
10- بررسي مزيت نسبي محصولات منتخب باعي در استان كرمانشاه( دانشجو: مهسا دژانگاه ،1390 )
ويدا دادخواه،1390)
11- بررسي مفهومي نقش دانش در رشد اقتصادي در عصر دانش محور و تاثير آن بر اقتصاد ايران (دانشجو:
12- بررسي ارتباط ميان اشتغال سرمايه گذاري و.دستمزد بخش هاي مختلف تعاوني شهرستان كرمانشاه تعاوني شهرستان كرمانشاه (دانشجو : فاطمه باوند پور، 1390)
 
13- بررسي درجه توسعه يافتگي استان هاي غرب ايران طي برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي اول تا جهارم (دانشجو: علي فاضلي ، 1390)
 
مشاور پايان نامه
1-ارزيابي كارايي فني برخي شعب بانك ملت استان كرمانشاه به روش تحليل پوششي داده­ها ( دانشجو: الهام لرستاني، 1387)
2-برآورد تابع تقاضاي آب شرب خانگي شهر رشت( دانشجو: زهرا اميني پور، 1387)
3-بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز، رشد نقدينگي و شكاف توليد بر تورم در ايران( دانشجو: مريم‌ سقايي، 1387)
4-بررسي اثرات سياست­هاي مالي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي درايران( دانشجو: فاطمه آقايي، 1387)
5- اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد در دانشگاه رازي در دوره 1387-1367 (دانشجو: آذر رحيمي فر، 1389)
6- تخمين تابع توليد و اندازه گيري بهره وري عوامل توليد ماهيان گرمابي در مزارع استان كرمانشاه (دانشجو: علي نجفي قبادي، 1390)
 
7-بررسي رابطه ي بين دموكراسي ومقوله هاي متمايز آزادي اقتصادي (دانشجو: محمد ماهيدشتي ، 1391)
 


 
لينك هاي مرتبط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)