بيژن كلهرنيا


استاديار
گروه معماري
دانشكده فني و مهندسي
دانشگاه رازي

آدرس:
كرمانشاه، باغ ابريشم، دانشگاه رازي، دانشكده فني ومهندسي، گروه معماري

Email: (=AT)

777Kalhornia razi.ac.ir
مشخصات فردي 

 • نام :بيژن


 • نام خانوادگي: كلهرنيا


 • تاريخ تولد: 1329


 • محل تولد: كرمانشاهسوابق تحصيلي 

 • كارشناسي ارشد : فوق ليسانس شهرسازي از دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا

 • دكتري تخصصي : رشته شهرسازي از دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا

 • عنوان رساله دكتري: " تكوين نظريه در حرفه شهرسازي معاصر ايران از 1340 تاكنون"


تجارب آموزشي و علمي  • - استاديار گروه معماري دانشگاه رازي از 1391 تاكنون

  - تدريس دوره هاي تخصصي كارآفريني در دانشگاه رازي، جهاد دانشگاهي و دانشگاه صنعتي كرمانشاه

  - مدرس دوره هاي تخصصي شهرسازي و ارتقاء و توانمندسازي اسكان غيررسمي در مركز تحقيقاتي و مطالعاتي وزارت راه و شهرسازي

  - تدريس دروس ارشد معماري در دانشگاه آزاد

  - تدريس دروس دكتراي معماري در دانشگاه آزاد

  - تدريس دروس دكتراي شهرسازي در دانشگاه آزاد

  - عضو كميته علمي اولين نشست تخصصي كارگروه بهسازي مناطق نابسامان شهري، آسيا- اقيانوسيه، ديماه 1387، تهران، وزارت راه و شهرسازي

  - عضو كميته علمي دومين نشست كارگروه تخصصي بهسازي مناطق نابسامان شهري آسيا- اقيانوسيه (در اردن هاشمي( ديماه 1391 ، وزارت راه و شهرسازي

  - مورد تشويق دفتر توسعه ملل متحد در ايران به مناسبت همكاري در مطالعات توسعه ناحيه محور (Area Based Development)

  - پژوهشگر برتر سال 1382 استان كرمانشاه بواسطه مطالعات امكان‌سنجي بهسازي شهرنگر و توانمندسازي اجتماعي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاهسوابق اجرايي

 • - مدير پروژه هاي عمراني و رفاهي سازمان عمران و بهسازي جنوب تهران 59-1358

 • - مديرعامل سازمان پارك هاي شهرداري تهران 62-1359

 • - با حفظ سمت مديركل پشتيباني شهرداري تهران 62-1359

 • - مشاور و كارشناس توسعه در استانداري كرمانشاه 75-1362

 • - با حفظ سمت مدير و مسئول تهيه طرح هاي بازسازي شهرهاي گيلان غرب ، سرپل ذهاب و قصرشيرين 70- 1368

 • - مشاور كارگروه آمايش و محيط زيست در استانداري كرمانشاه 88-1385

 • - مشاور استاندار همدان در امور شهرسازي و توسعه 88-1387

 • - نايب رئيس اول سازمان نظام مهندسي استان كرمانشاه 88-1387


مقالات و سخنراني‌هاي علمي • 1- Multipurpose Complex of Commercial , Entertainment , Sport, with vitality approach in architectural space. Somayeh Qaemi, Bijan Kalhornia. International Journal in life Siences (IJRLS) May-2015.

 • 2- سخنراني علمي در نشست تجربه‌هاي موفق اجرائي تحت عنوان "سكونتگاه‌هاي غيررسمي همدان، كردستان و كرمانشاه" ، وزارت راه و شهرسازي، شركت عمران و بهسازي شهري ايران .

 • 3- مقاله "بررسي تأثير نظام كاربري زمين بر منظر صوتي، نمونه موردي خيابان مهديه شهر همدان" ، فصل نامه مطالعات محيطي هفت حصار، شهريور 94 .

 • 4- مقاله "تحليل پراكنش فضائي و ساماندهي مشاغل مزاحم شهر كرمانشاه" ، اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار، اسفند 1393

 • 5- مقاله "بررسي عوامل تأثيرگذار بر موفقيت فضاي عمومي شهري در تبديل به فضاي اجتماعي" ، دومين همايش ملي معماري‌، عمران و محيط زيست، بهمن 1393

 • 6- مقاله "بررسي رابطه محيط اجتماعي و كالبدي خيابان به مثابه فضاي اجتماعي و تفريحي، نمونه موردي: خيابان كاشاني كرمانشاه و خيابان پاسداران سنندج"، دومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست بهمن 1393

 • 7- سخنراني "شهرهاي جديد ، راه كارهاي تجديد حيات و پيوند با زنجيره زيست و فعاليت " ، پرديس هنرهاي زيبا، 1393 .

 • 8- سخنراني "معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي" ، دانشكده فني دانشگاه رازي ، بهمن 1393 .

 • 9- سخنراني علمي تحت عنوان "فرآيند اقدامات توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي شهر بندرعباس با نگرش ويژه بر زنجيره‌سازي پروژه‌ها"، وزارت راه و شهرسازي شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري بهمن 1392

 • 10- مقاله "سنجش نابرابري و فقر شهري در محلات اسكان غيررسمي و رسمي ، نمونه موردي :شهر زنجان" ، پنجمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري ، 1392 .

 • 11- ارائه مقاله و سخنراني "اثرات جهاني شدن بر شهرها در كشورهاي جهان سوم"، چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، ديماه 1392، دانشگاه رازي

 • 12- مقاله "بازسازي قصرشيرين از روايت تا واقعيت، پژوهشي براي دست يافتن به محتواي نظري طرح‌هاي بازسازي"، نشريه علمي- پژوهشي هنرهاي زيبا، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، زمستان 1391

 • 13- مقاله "مطالعات ارتقاء‌و توانمندسازي بافت‌هاي فقيرنشين شهري، فرصتي براي تجديد حيات الگوهاي مرسوم شهرسازي در ايران"، نشريه هفت شهر 1387

 • 14- مقاله "فرآيند دستيابي به الگوهاي بهينه مسكن روستايي" ، اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاه هاي سنتي زاگرس ، دانشگاه كردستان ، 1387

 • 15- مقاله "شهري در دل شهر" ، ماهنامه شهرداري ها ، شماره 45 ، بهمن 1381 .

 • 16- مقاله "تجربه‌هاي نوسازي و بهسازي بافت‌هاي قديمي در كرمانشاه" ، نشريه هفت شهر بهار 1380

 • 17- مقاله «شهري در دل شهر»، نشريه شهرداري‌ها، سازمان شهرداري‌هاي كشور، 1380Last Modified: 11 October, 2015

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)