نام : محمد       نام خانوادگي : اكبرپور                                                      
پست الكترونيكي:m.akbarpour@razi.ac.ir
سوابق تحصيلي :
-رتبه 1 كارشناسي ارشد در سال1385- برنامه ريزي شهري و روستايي
-انتخاب دانشجو نمونه وجزوء استعداد درخشان دانشگاه تهران براي ورود به دوره دكتري
- عضو استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران از سال 1388 تا 1392
- عضو  استعداد هاي درخشان باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي از سال 1388 تا حال حاضر
- گذراندن طرح سربازي ازطريق بنياد ملي نخبگان
 
دانشگاه
سال فراغت از تحصيل
كارشناسي جغرافياي انساني
 دانشگاه شهيد بهشتي تهران
1384
كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشگاه تهران
1387
دكتري جغرافياي انساني( برنامه ريزي روستايي)
 دانشگاه تهران
1392
 
سوابق اجرايي:
 
-         كار با مهندسين مشاور ارمانشهر- روستاهاي هدف گردشگري روستاهاي اذربايجان شرقي، اذربايجان غربي، اردبيل-1388-1390
-         كار با مهندسين مشاور نقش كليك- سند راهبردي دزفول-1387
-         تهيه كامل طرح هادي روستاهاي در كشور منجمله استان هاي آ. شرقي و آ. غربي- 1390-1389
-         طرح جامع گردشگري ماركوه رامسر- مهندسين مشاور معماري- شهرسازي آبميس پارس-1388
-         مطالعه ساماندهي مبادي ورودي وخروجي تهران- مهندسين مشاورنقش ماندگار
-         طرح آمايش سرزمين استان آذربايجان غربي- كارشناس برنامه ريزي شهري- 1391
-         طرح هاي توسعه عمران نواحي شرقي وجنوب شرقي استان آ. شرقي-مهندسين مشاور رآژان آب زاگرس-1389
-         عضو هيئت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه- گروه جغرافيا از شهريور ماه 1393
كتابهاي مولف:
-         راهبردهاي توسعه روستايي- ترجمه- انتشارات بنياد مسكن و انقلاب اسلامي- 1391
-         بازگشت مهاجران به مناطق روستايي- ترجمه- انتشارات نور علم-1391
 
فعاليتهاي اجرايي:
-         مشاور جوان فرهنگي موسسه آموزش عالي البرز قزوين- از 1389  تا حال1392
 
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)