كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

 
نام: محمدحسين
نام خانوادگي: اديب راد
 
ايميل:                      M.adibrad@razi.ac.ir       
 
 استاديار دانشگاه رازي، كرمانشاه
 
 
فارغ التحصيل رشته مهندسي عمران-عمران از دانشكده فني دانشگاه تهران (1371)
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي از دانشگاه تربيت مدرس(1374)
فارغ التحصيل دكتراي سازه از دانشكده فني دانشگاه تهران(1388)
 
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:
تحليل جريانهاي غير دائم در كانالهاي روباز و رونديابي هيدروليكي جريان
 
عنوان رساله دكتري:
بررسي رفتار هيسترتيك قابهاي مهاربندي شده واگرا با انواع مقاطع اعضاي تير پيوند، اعضاي مهاري و اتصالات
 
 
سوابق كاري:
عضو هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه از سال 1375 تا كنون
تدريس دروس مختلف مهندسي عمران در دانشگاه آزاد، وزارت جهاد كشاورزي و دوره هاي كوتاه مدت
همكاري با دفتر فني استانداري كرمانشاه به مدت يك سال
همكاري با دفتر نظارت و پيگيري شهرداري تهران به مدت يك سال
ناظر عالي بخش سيويل نيروگاه هاي برقابي كوچك جهاد سازندگي استان كرمانشاه به مدت دو سال
عضو نظام مهندسي ساختمان استان تهران
نظارت و محاسبه ساختمان هاي متعدد از سال 1383 تا كنون
همكاري با مهندسين مشاور در زمينه طراحي سازه از 1374 تا كنون
نماينده دانشكده در دفتر فني دانشگاه به مدت سه سال
معاونت گروه به مدت دو سال
 
 
 
دروس مختلف تدريس شده در مقطع ليسانس:
 
استاتيك- مقاومت مصالح- مكانيك خاك- ساختمانهاي بتن آرمه- ساختمان هاي فلزي- تحليل سازه ها- سيالات- هيدروليك- هيدروليك انهار- ساختمانهاي انتقال- مساحي و نقشه برداري- نقشه برداري تكميلي- مصالح ساختماني- محاسبات عددي- رسم فني- رياضيات 1-3
 
دروس تدريس شده در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري
 
رياضيات مهندسي- الاستيسيته- ساختمانهاي فلزي پيشرفته- سدهاي وزني
 
مقالات چاپ شده
1-  "مطالعه آزمايشگاهي رفتار قابهاي مهاربندي شده واگرا" مجله علمي پژوهشي مدرس، 1386
2-   "An experimental investigation of the behaviour of EBFs",Journal of Structures and Buildings
 
 
 
3- تاثير افزايش ضريب اضافه مقاومت بر رفتار لرزه اي اجزاي قابهاي با مهاربندي واگرا  (هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران)
4- بررسي ميزان تاثير افزايش ضريب كرنش سخت شدگي بر سختي و مقاومت نهايي اعضاي قابهاي برون محور(چهارمين كنفرانس ملي زلزله و سازه)
5- بررسي تاثير كاهش ضريب اضافه مقاومت بر رفتار لرزه اي اعضاي قابهاي با مهاربندي خارج از مركز(همايش جامع بين المللي زلزله)
6- بهبود عملكرد لرزه اي تيرهاي پيوند متوسط و بلند در قابهاي مهاربندي واگرا(همايش ملي جامع زلزله)
7- بررسي تاثير پارامترهاي جوي در پيش بيني مقدار تابش خورشيدي روزانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(سومين همايش علمي  سالانه دانشگاه رازي)
8- بازسازي داده هاي گمشده دماي هوا توسط شبكه عصبي مصنوعي(سومين همايش علمي  سالانه دانشگاه رازي)
9- بررسي عملكرد استفاده از يك رينگ درقابهاي  KBFs(هشتمين كنفرانس ملي علوم مهندسي، ايده هاي نو
 
موارد تحقيقاتي مورد علاقه:
1-  بررسي رفتار لرزه اي اتصالات مختلف در ساختمانهاي فلزي
2-  ميراگرهاي اكتيو و پسيو
3-  مقاوم سازي سازه ها با استفاده از FRP
 
بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)