كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

 
حسن مرادي چشمه ­بيگي
 
استاديار گروه مهندسي برق
 
دانشكده فني و مهندسي دانشگاه رازي
 
 پست الكترونيك: ha.moradi@razi.ac.ir
 
آدرس: كرمانشاه - باغ ابريشم-دانشگاه رازي- دانشكده فني و مهندسي
تلفن تماس: 08334283261(98+)
 
 
سوابق تحصيلي:

·        پژوهشگر دانشگاه ايالتي A&M تكزاس- كشور آمريكا دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

·        دكتري مهندسي برق الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1391

·        كارشناسي ارشد مهندسي برق الكترونيك قدرت، دانشگاه شهيد بهشتي، 1386

 

علاقه منديهاي پژوهشي:
- طراحي و آناليز ماشينهاي الكتريكي
- راه اندازي و كنترل ماشينهاي الكتريكي
- الكترونيك قدرت


 

 مقالات چاپ شده در مجله هاي
ISI :
[j1]. H. Moradi And E. Afjei, “Rotor position Detection by Employing Pulse Injection Technique on switch Capacitor in Switched Reluctance Motor”, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering, Volume Number B2, 2009.
[j2]. H. Moradi, E. Afjei, and F. Faghihi, “FEM ANALYSIS FOR A NOVEL CONFIGURATION OF BRUSHLESS DC MOTOR WITHOUT PERMANENT MAGNET”, Progress In Electromagnetics Research, PIER 98, 407-423, 2009.
[J3]. H. Moradi and E. Afjei, “ANALYSIS OF BRUSHLESS DC GENERATOR INCORPORATING AN AXIAL FIELD COIL”, Elsevier, Energy Conversion and Management,Volume 52, Issue 7, July 2011, Pages 2712-2723.
[J4]. H. Moradi and E. Afjei, “Novel Rotor position Estimation Technique for Switched Reluctance Motor (SRM)”, Taylor & Francis, International Journal of Electronics, DOI:10.1080/00207217.2011.589746.
[J6]. H. Moradi and E. Afjei, “Magnetic Field Analysis of a 9-6 Without Permanent Magnet Brushless dc Motor by Using 3-D Finite Element Method”, Springer, Journal of Electrical Engineering, 2012, DOI: 10.1007/s00202-012-0266-2.
[J7]. H. Moradi and E. Afjei, “Design Optimization and Numerical Analysis on the Magnetic Field of an Assisted Dc Field Exciting 18-12 Brushless Dc Motor ”, International Review of Electrical Engineering - October 2012 (Vol. 7 N. 5).
[j8]. H. Moradi and E. Afjei, “Obtaining the Magnetic Characteristics of 3/4 Salient-Pole Brushless dc Machine from 3-D FEM Analysis”, Inderscience Publishers, International Journal of Power and Energy Conversion, 2012.

 
مقالات چاپ شده در كنفرانسهاي بين المللي:
1. H. Moradi Cheshmehbeigi and E. Afjei, " Detecting The Rotor Position by Employing Pulse Injection Technique And Digital Pulse Position Modulation Decoder in Switched Reluctance Motor", International Conference on Electronic Machines And Power Electronic -2007 (ACEMP'07) Bodrum, Turkey 10-12 September 2007.
2. H. Moradi Cheshmehbeigi and E. Afjei, "Rotor position Detection by Employing Pulse Injection Technique on switch Capacitor in Switched Reluctance Motor", 21th International Power Systems Conference(PSC 2006), 13-15 Nov. 2006 ,Tehran, Iran.
3. H. Moradi, M. Sedighizadeh, E. Afjei, A. Rezazadeh, " Simulation And Experimental Results On Undesirable Effects Of Load Unbalancing In Unearthed Distribution Power Systems” , The 44th IEEE International University's Power Engineering Conference(UPEC 2009), 1-4 September 2009, GLASGOW, UK.
4. H. Moradi Cheshmehbeigi, S. Yari, A. R. Yari, E. Afjei, " Self-Tuning Approach to Optimization of Excitation Angles for Switched-Reluctance Motor Drives Using Fuzzy Adaptive Controller", 3th International European Power Electronics Conference and Exhibition(EPE 2009), Barcelona, Spain, Sep 8, 2009.
5. H. Moradi Cheshmehbeigi, S. Yari, E. Afjei, “Design and analysis of Low Torque Ripple Switched Reluctance Motor using 3-Dimensional Finite Element Method”, The 19th European Conference on Circuit Theory and Design(ECCTD 2009), Antalya, Turkey 23-27 August 2009.
6. E. Afjei, H. Moradi Cheshmehbeigi, and H. Nouri, "Detecting the Rotor Position by Employing Pulse Injection Technique And digital Pulse Width Modulation Decoder in Switched Reluctance Motor", IEEE International Conference on Electronic Machines And Drives - 2007 (IEMDC'07) Antalya, Turkey 3-5 May 2007.
7. E. Afjei, H. Moradi And A. Kokabi, "Significant Error Propagation in the Finite Difference Solution of Linear and Non-Linear Two dimensional Magnetostatic field computations in Switched reluctance motor", IEEE Power India(Delhi) Conference (POWERCON'08) , May 31, 2008.
8. S.A. Fatemi, H. Moradi Cheshmehbeigi And E. Afjei, “Self-Tuning Approach to Optimization of Excitation Angles for Switched-Reluctance Motor Drives”, The 19th European Conference on Circuit Theory and Design(ECCTD 2009), Antalya, Turkey 23-27 August 2009.
9. E. Afjei, H. Toliyat and H. Moradi, "A Novel Hybrid Brushless dc Motor/Gen. for Hybrid Vehicles Applications", IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems for Industrial Growth-2006 (PEDES) New Delhi, India 12-15 December 2006.
10. H.K Okyere, H. Nouri, H. Moradi and Li Zhenbiao, " STATCOM AND LOAD TAP CHANGING TRANSFORMER (LTC) IN NEWTON RAPHSON POWER FLOW: BUS VOLTAGE CONSTRAINT AND LOSSES ", The 42th IEEE International University's Power Engineering Conference(UPEC 2007), 5-8 September 2007, Brighton, UK.
11. H. Moradi, M. Seyed Yazdi, E. Afjei, "Brushless dc Generator without Permanent Magnet", 20th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, PISA, Italy, SPEEDAM2010.
12. H. Moradi, E. Afjei, M. Seyed Yazdi, " INDIRECT ANGLE ESTIMATION IN WITHOUT PERMANENT MAGNET BRUSHLESS DC MOTOR WITH EMPLOYMENT OF THE MAXWELL-WIEN BRIDGE ", 20th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, PISA, Italy, SPEEDAM2010.
13- E. Afjei, H. Moradi and A. Siadatan,” The Efficiency Estimation of 15-10 Double Salient-Pole Homopolar Brushless dc Generator”, International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (speedam 2012) 978-1-4673-1301-8/12, 2012 IEEE, Italy.
14- H. Moradi, E. Afjei and A. Siadatan,” A comprehensive Design 12-8 Salient-Pole Homopolar Brushless dc Motor”, International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (speedam 2012) 978-1-4673-1301-8/12, 2012 IEEE, Italy.
15- M. Rafiee, H. Moradi, A. Siadatan and E. Afjei,” Improving the Torque Ripple in SRMs Utilizing RST”, International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (speedam 2012) 978-1-4673-1301-8/12, 2012 IEEE, Italy.
16- A. Siadatan, M. Rafiee, H. Moradi and E. Afjei,” Comparison between Two Types of Novel Two-Phase SRMG in Motoring Mode”, International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (Speedam 2012) 978-1-4673-1301-8/12, 2012 IEEE, Italy.
 
تاليف و ترجمه كتاب:

1-      كتاب : تئوري و طراحي منابع تغذيه سوئيچينگ فركانس بالا (تاليف :جورج كريسيس) چاپ : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي
HIGH-FREQUENCY SWITCHING POWER SUPPLIES: THEORY AND DESIGN, GEORGE CHRYSSIS, Islamic Azad University Publication, 2009. (Translate to Persian)
 
2-      كتاب كنترل مدارهاي راه انداز و سيستمهاي قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي ومنطق فازي
Neural and Fuzzy Logic Control of Drives and Power Systems, 2010, (Translate to Persian)


بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)