كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
رزومه استاد زهرا مينوش ساوش حقيقي


Name
: Zahra Minoosh Siavosh Haghighi              
Address: Razi univ. , School of Vet. Med.,
City: Kermanshah
Email : minooshka2000@yahoo.com, minooshka@razi.ac.ir

EDUCATION

Shiraz university, school of vet. Med.
Degree, Major: Doctor of Veterinary Medicine; D.V.M
Date of Graduation: 2001
Dissertation:  Morphological and immunocytochemical study of rainbow trout immunized against Vibrio anguillarum using L.M, and E.M

Graduate Institution: University of Tehran, college of veterinary medicine
Degree, Major: PhD in anatomical pathology
Date of Graduation:2008
Thesis: An experimental study on early pathogenesis and kinetics of a very virulent strain of IBDV , employing immunohistochemistry and RT-PCR

EMPLOYMENT :
Razi university , school of vet. Med
.

Experiences:

Assistant professor of Veterinary Pathology

PUBLICATIONS :

Hemmat Zadeh, F., Siavosh Haghighi, Z.M.,Comparison of fluorescent antibody test and virus isolation to detect bovine parainfluenza virus types, Indian vet. J. jan.2007, 84:10-12

Siavosh Haghighi Z.M., Tavassoly, A., Shooshtary, A. An experimental study on early pathogenesis of a very virulent isolate of IBDV employing immunohistochemistry, Iranian J. of vet. Res. Shiraz. Univ. vol 10, No2, ser.No. 27, 2009

Parto,P., Siavosh Haghighi, Z.M., Dehghani, H.,Miraghaii,S.,Morphological characterization of hemocytes in Himantura walga ,World journal of fish and marine science, World j of Fish and Marine Sciences, Vol 4(3),240-243,2012

 

Siavosh Haghigh,i Z.M., Moaddab, H., Afshari, E., Sudden death in a foal due to Tyzzer’s disease: a case report, Comparative clinical pathology,vol.21,No.6,Dec.201

 

Siavosh Haghighi,Z.M.,Moaddab, H.,Congenital suburethral diverticulum with anal atresia in a female Hostein calf.Online Journal of Vet. Research, Vol.16(3): 123-126. 2012

 

Siavosh Haghighi, Z.M., Moaddab, H., Afshari,E., Ileal hypertrophy, strongyle cecal lesions and dysmotility in a horse, Online Journal of Vet. Research, Vol 16 (3):154-158.2012

 

Siavosh Haghighi, Z.M., Moaddab, H., Lateral patellar luxation due to congential

hyperplastic goiter in an Arabian foal, Online Journal of Vet. Reserch , Vol17(7): 346-350 2013

 

 Rahimi,M., Siavosh Haghighi,Z.M.,An outbreak of visceral coligranuloma in a backyard chicken flock, Comparative Clinical pathology, Oct 2012

 

Siavosh Haghighi,Z.M., Moaddab,H.,Ileal hypertrophy, strongyle cecal lesions and dysmotility in a horse, Online J of Vet Research, 2012

 

Sharifi, M., Farasat, H., Vaissi, S., Parto, P., Siavosh Haghighi, Z.M. 2014. Prevalaence of the amphibian pathogen Batrachochytridium dendrobatidis in endangered Neurergus micropilotus (caudate: Salamandridae) in kavat stream, western Iran. Global Veterinaria, 12(1): 45-52.

 

 

Vaissi, S., Parto,P., Sharifi, M., Haghighi, Z.M. 2012. “Variation in the size of erythrocytes in the blood of Neurergus kaiseri and Neurergus micropilotus from Iran”, Salamandra, Vol 48(4):193-197.

 

Parto, P., Zahra Minush Siavosh Haghighi, Hadi Dehghani, Shahram Mir Aghaee and Mohammad Ali Salamat. 2012. “Morphological Characterization of Hemocytes in Himantura walga (Dwarf Whipray) in Persian Gulf and Oman Sea”, World Journal of Fish and Marine Sciences 4 (3): 240-243

 

Rahimi, M., and Siavosh haghighi, Z.M. Adenovirus-like inclusion body hepatitis in a flock of  broiler chickens in Kermanshah province, west of Iran. Veterinary Research Forum.( Accepted)

 

Rahimi, M., and Siavosh haghighi, Z.M., Visceral urate depositions in a little bittern ( Ixobrychus minutes). Veterinary Research Forum.( Accepted)

 

 

 

Mojarrab, M., Khanmohammadi, A., Hosseinzade, L., Siavosh haghighi , Z.M., 2014.Antioxidant activity and safety assessment of Tragopogon buphthalmoides hydroethanolic extract: Acute and subchronic toxicities, Research in Pharmaceutical Sciences,; 9(5): 359-366

 

Modarresi,M., Hosseinzadeh,L., Nematy,N., Siavosh Haghighi,Z.M., Acute and subchronic toxicological evaluation of Stachys lavandulifolia aqueous extract in Wistar rat,Research in pharmaceutical science, 2014, 9(3): 165-172

 

 

Paria Parto, Zahra M. Siavosh Haghighi,Somaye Vaissi and Mozafar Sharifi, Microbiological and Histopathological Examinations of Endangered

Neurergus kaiseri Tissues Displaying Red-leg Syndrome, Asian Herpetological research,2014 ,5(3).

 

 

 

اخلاقي م ، سياوش حقيقي ز، م . 1391 مطالعه ايمونوسيتوشيمي كبد، طحال و روده ماهي قزل آلاي رنگين كمان ايمن شده با آنتي ژن ويبريو انگويلاروم، مجله تحقيقات دامپزشكي، 191 : 67-197

 

 

سياوش حقيقي ز. م.، اخلاقي م ، منصوري س ، 1389 مطالعه بافت شناسي طحال، كبد و روده ماهي قزل آلاي رنگين كمان ، مجله علوم آبزيان ،71 :1-83

 

 

 

Presentations:

 

Vaissi, S., Parto,P., Sharifi, M., Haghighi, Z.M. 2012. “Variation in the size of erythrocytes in the blood of Neurergus kaiseri and Neurergus micropilotus from Iran”, The 3rd  Annual Scientific Meeting of Razi University, Kermanshah, Iran

 

Asoudeh, S., Sajjadi, M.M., Parto, P., Amrollahi Biuki, Haghighi, Z. 2011. “Effects of lethal concentrations of total petroleum hydrocarbons on kidney of milkfish (Chanos chanos)” The first national conference on health, ecological environment and sustainable development, Bandar Abbas, Iran.

 

 

 

زهرا مينوش سياوش حقيقي، سيد حسين مودب، عباس توسلي، علي اصغر مقدم ، گزارش يك مورد آنومالي دستگاه ادراري تناسلي در يك راس بزغاله هرمافروديت كاذب ، هفتمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران ، تهران ، ديماه 1390

 

 

زهرا مينوش سياوش حقيقي؛ فرهيد همت زاده، آيا ارتباطي بين عفونت پستي ويروسي و ابتلا به بيماري مالتيپل اسكلروز وجود دارد؟ سومين كنگره سراسري ويروس شناسي ايران؛ تهران 2006

 

 

 

زهرا مينوش سياوش حقيقي؛ عباس توسلي ؛ عبدالحميد شوشتري ، مطالعه تجربي پاتوژنز جدايه بسيار حاد ويروس بيماري بورس عفوني در مراحل اوليه پس از القائ عفونت به روش ايمونوهيستوشيمي

پنجمين كنگره سراسري ويروس شناسي و واكسن ارديبهشت 1388 ؛ تهران

 

زهرا مينوش سياوش حقيقي؛ عباس توسلي ؛ عبدالحميد شوشتري ، مطالعه تجربي پاتوژنز جدايه بسيار حاد ويروس بيماري بورس عفوني در مراحل اوليه پس از القائ عفونت به روش هيستوپاتولوژي،  چهارمين سمپوزيوم بهداشت و بيماريهاي طيور مرداد 1387

 

زهرا مينوش سياوش حقيقي؛ فرهيد همت زاده  ، ارزيابي بكارگيري پادتن فلورسنت جهت جستجوي پادگنهاي پارانفلوآنزاي تيپ 3 گاوي ، دومين كنگره سراسري ويروس شناسي ايران , 2004

 

 

Upper urinary tract infection  due to intra abdominal adhesions in a Caspian gelding

دومين كنگره بين المللي كلينيسين هاي دامهاي بزرگ اسفند 91

 

 

هيستومورفولوژي طحال در تاس ماهي ايراني

هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران 1391

 

علي اصغر مقدم ، زهرا مينوش سياوش حقيقي ، بررسي مورفولوژيك و هيستولوژيك تخمدان گوسفند نژاد كردي در مراحل جنيني و بلوغ اولين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي1389

 

زهرا مينوش سياوش حقيقيي مطالعه مورفولوژيك طحال ماهي قزل آلاي رنگين كمان در سطح ميكروسكپ الكتروني اولين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي 1389

 

عباس توسلي ؛ زهرا مينوش سياوش حقيقي ، بروز كوكسيديومايكوز، پنوموني گرانولوماتوز چركي در موشهاي آزمايشگاهي هفتمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران ديماه 90

 

 

 

مراد رحيمي ، زهرا مينوش سياوش حقيقي ،گزارش بروز نفروپاتي جوجه هاي جوان در يك مزرعه پرورش مرغ گوشتي هشتمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني 1392

 

 

 

 

Student Thesis and Projects:

 

 

ارزيابي تاثير اسيدي كردن تجربي ادرار بر ميزان دفع بلورهاي اگزالات كلسيم در گربه

 

 

 
بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)