كلاس‌هاي دوره MSRT پنج شنبه 21 بهمن براي دو گروه دانشجويان برگزار مي‌گردد.گروه صبح 12-8 و ظهر 6-2 در دانشگاه رازي، دانشكده ادبيات، طبقه همكف، گروه الهيات، كلاس 10 برگزار مي‌گردد.


   
 

اولين مركز تخصصي تافل دكتري
MSRT-MHLE-EPT-TOLIMO
دردانشگاه رازي راه اندازي شد.

با حول و قوۀ الهي جلسۀ اول مركز زبان دانشگاه رازي در تاريخ 14 بهمن با حضور تعداد زيادي متقاضي برگزار گرديد اما با توجّه با افزايش درخواست دانشجويان محترم براي ثبت نام  در مركز،مهلت ثبت نام تا تاريخ 20 بهمن تمديد شد؛ لازم به ذكر است كه در هفته دوم نكات هفته اول از طريق تمرين تستهاي مربوطه مرور خواهد شد لذا دانشجوياني كه جديدا ثبت نام مينمايند مشكلي در اين زمينه نخواهند داشت و مهلت ثبت نام بعد از ٢٠ بهمن به هيچ وجه قابل تمديد نميباشد.تلفن تماس:08334265145-09036746306  
آدرس:باغ ابريشم-پرديس دانشگاه رازي-دانشكده ادبيات و علوم انساني-مركز زبان دانشگاه رازي
مدرس:دكتر سامان عبادي
كارشناس مركز:مريم سرباز محمدي

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)