جمال فرزندوحي

استاديار

گروه الهيات
دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشگاه رازي
Emails: (=AT)

farzandwahy yahoo.com

farzandwahy razi.ac.ir

تحصيلات دانشگاهي 

 • كارشناسي ارشد پيوسته (الهيات، معارف اسلامي وتبليغ)

 • دكترا (علوم قرآن و حديث)، دانشگاه امام صادق(ع)


سوابق آموزشي 


 •   تدريس دروس دوره كارشناسي ارشد:


   1- تاريخ حديث

   2- فقه الحديث

   3- تفسير قرآن1،2و3

   4- جامعيت قرآن1و2

   5- تفسير ترتيبي1و2

   6- نقد و بررسي عدم تحريف قرآن

   7- تاريخ تفسير و روشهاي آن 1و2

   8- تاريخ تفسير و مفسران

   9- روشها و گرايشهاي تفسيري قرآن كريم

   10- قرآن وعهدينمقالات پذيرش شده يا چاپ شده

 • 1- اسباب صدور كافي

 • 2- ملاكهاي گزينش احاديث در صحيح البخاري و الكافي

 • 3- شرح صدر از ديدگاه قرآن

 • 4-بررسي مكاتب حديثي شيعه

 • 5- روشهاي فقه الحديثي شيخ طوسي درتهذيب الاحكام

 • 6- نقد وبررسي روايات دُرالمنثور در الميزان

 • 7- جايگاه امانت و امانتداري در قرآن واحاديث

 • 8- حيات طيبه از منظر قرآن كريم

 • 9- ذوالقرنين در قرآن كريم

 • 10- راه هاي استحكام خانواده درسيره نبوي(ص)

 • 11-راه كارهاي جلوگيري از انحرافات جنسي از ديدگاه قرآن و روايات

 • 12- بازشناسي مؤلفه هاي بارز سلامت روان با تكيه بر آموزه هاي رضوي

 • 13- اعتبارسنجي كتاب الكافي با رويكردي بر منابع آن

 • 14- جايگاه اهل‌البيت(ع) در تفسير شواهد التنزيل لقواعد التفضيل

 • 15- عوامل ظهور طبقات اجتماعي در قرآن وحديث

 • 16- تاثير خوش بيني در زندگي فردي با رويكردي بر آيات، روايات و علم روانشناسي

 • 17- فساد اداري، عوامل و راه كارهاي مقابله با آن از منظر قرآن و روايات

 • 18-شيوه كليني در گزينش احاديث الكافي

 • 19- بررسي و واكاوي اولين زيارت مطلقه امام حسين(ع)

 • 20- مراحل تربيت از ديدگاه قرآن، سنت و علم روانشناسي

 • 21-نقش امام حسن عسكري (ع) و اصحاب ايشان در حديث اماميه

 • 22- مباني نقد متني حديث در التفسير الاثري الجامع

 • 23- قواعد تفسير در سخنان معصومين

 • 24- آرزو در اسلام

 • 25- اعجاز قرآن كريم و ابعاد آن با تكيه بر الميزان


مقالات ارائه شده در همايش ها

 • 1- تفسير قرآن از منظراهل البيت(ع)

 • 2- تأثير اهل‌البيت(ع) در تفاسير روايي اهل سنت، با رويكردي بر تفسير«شواهد التنزيل لقواعد التفضيل»

 • 3- تحليلي بر شخصيت شناسي پيامبراكرم (ص) در آثار شهيد مطهري

 • 4-گردشگري در آيينه آيات و روايات

 • 5- مروري برسيماي خانوادگي وعبادي پيامبر اكرم (ص)

 • 6- بررسي مواضع حضرت زهرا (س) در دفاع از ولايت امام علي(ع)

 • 7- آثار نماز

 • 8- استحكام خانواده وراه هاي تقويت آن

 • 9- نقش نماز در شكوفايي ابعاد معنوي وجود انسان از منظر قرآن

 • 10- پژوهشي درآثار نماز ازمنظر قرآن و عترت

 • 11- تاثير نماز بر آرامش روان از ديدگاه قرآن و روانشناسي

 • 12-بررسي فرآيند حديث در زمان امام حسن عسكري (ع)

 • 13- كاركردهاي حكومت مردم سالاري ديني با رويكردي بر آيات و روايات

 • 14- مقايسه برخي از مباحث علوم قرآني از ديدگاه علامه طباطبايي(ره) و آيت الله معرفت(ره)

 • 15-جايگاه امام حسين(ع) در روايات اهل سنت

 • 16-بررسي سند و محتواي زيارت جامعه كبيره

 • 17-تحليل آموزه هاي فقهي امام هادي(ع)

 • 18-سبك زندگي اسلامي از جنبه تعليم و تربيت از منطر امام خميني(ره)

 • 19-تربيت فرزندان در خانواده بر اساس سبك زندگي اسلامي

 • 20- تاثير فرهنگ اسلامي بر ميزان رشد سرمايه گذاري،كار،  توليد وكنترل مصرف در اقتصاد

 • 21-جامع احاديث الشيعه و مباني فقه الحديثي آن

 • 22- الزامات وپيش نياز هاي فرهنگي اقتصاد مقاومتي

 • 23- قرآن و فضايل اخلاقي فراموش شده ي آدمي

 • 24- رابطه توحيد وامامت درحديث سلسله الذهب

 • 25- شاخصه‌ هاي تمدن اسلامي در قرآن و حديث

 • 26- شاخصه‌هاي تمدن‌هاي پسنديده و مذموم در قرآن


استاد راهنما و مشاور پايان نامه ها

 • 1- بررسي روشهاي فقه الحديثي شيخ طوسي درتهذيب الاحكام

 • 2- بررسي مفهوم شرح صدر ومصاديق آن در قرآن

 • 3-روش شناسي فيض كاشاني در الوافي

 • 4- بررسي عوامل و موانع گسترش حاكميت اخلاق اسلامي در قرآن وحديث

 • 5-كار وروشهاي گسترش آن در قرآن وحديث

 • 6- آينده نگري و دور انديشي در زندگي از ديدگاه قرآن وحديث

 • 7-تحجر وقشري گري وپيامدهاي آن در قرآن وحديث

 • 8-مباني نقد سندي ومتني در التفسير الاثري الجامع

 • 9- جايگاه قرآن در منابع اوليه حديث شيعه وسني

 • 10-رحمت از ديدگاه قرآن و احاديث

 • 11- بررسي روايات تفسيري صادقين در جزء 21 قرآن كريم

 • 12- اسباب صدور روايات من لا يحضره الفقيه (كتابهاي حج و معيشت و ابواب قضايا)

 • 13- سبك شناسي كتاب جامع احاديث الشيعه

 • 14- نقد و بررسي ديدگاه‌هاي مستشرقين دربارۀ مصدر قرآن كريم

 • 15- مهارت‌هاي زندگي با رويكرد اسلامي بر اساس تفاسير اجتماعي

 • 16- تحليل تناسب آيات در قرآن كريم (مطالعه موردي داستان حضرت موسي(ع))

 • 17- شاخصه هاي معنويت گرايي در سيره پيامبر(ص) از منظر قرآن و روايات

 • 18-آراي تفسيري مجاهد بن جبر مكي در تفسير طبري

 • 19- تأثير مكي و مدني بودن آيات بر تفسير آنها در ده جزء آخر قرآن 

   و داوري تعدادي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

Last Modified: 20 September, 2015

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)