صفحه اصلي

مقالات

تدريس دروس

ارتباط با ما

 

  
 

 سوابق تحصلي:

-كارشناسي حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، 1373
-كارشناسي ارشد حسابداري،تهران مركز،1379
-دكتري حسابداري، علوم و تحقيقات تهران، 1389

سوابق اجرايي:

-حسابدار رسمي (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) ازسال 1391
-حسابدار مستقل (عنوان حرفه اي بعد از حسابدار رسمي شدن) ازسال 1392
-كارشناس رسمي دادگستري در امور حسابداري و حسابرسي از سال 1388
-عضو هيئت مديره و نايب رئيس كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان كرمانشاه از سال 1393
-عضو هيئت مؤسس و رئيس هيئت مديره دانشگاه علمي-كاربردي مركز روانسر از سال 1387
-معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه از سال 1390 تا سال 1391
-معاون اداري و مالي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه از سال 1383 تا پايان سال 1388
- عضو كارگروه تخصصي حسابداري در هيئت اجرايي جذب دانشگاه آزاد اسلامي استان كردستان از سال 1388
-عضو كميته تخصصي قيمت تمام شده دانشگاه رازي كرمانشاه از سال 1393
-عضو كميته انتظامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه
-عضو كميته كشوري مصاحبه كننده از پذيرفته شدگان در آزمون ورودي مقطع دكتري تخصصي رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي در آزمون سراسري سال 1390
-مدير گروه آموزشي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه از سال 1387 تا 1391
- مدير گروه آموزشي رشته هاي حسابداري و مديريت در مقطع كارداني و كارشناسي در دانشگاه جامع علمي-كاربردي وابسته به سازمان مديريت صنعتي از سال 1388 تا سال 1382
-دبير كميته علمي همايش منطقه اي تحولات حسابداري و حسابرسي در دو دهه اخير در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در سال 1387
- مدير حسابرسي مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي رستاك (عضوجامعه حسابداران رسمي ايران)
-سرگروه آموزشي حسابداري سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه از سال 1377 تا سال 1383
-عضو منختب كميته بازبيني و تجديد نظر در محتوي درسي كتب مقطع هنرستان رشته حسابداري در تنكابن در سال 1378
-عضو كميته علمي مصاحبه كننده از متقاضيان عضويت در كادر هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه و دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
-سرپرست بخش مالي و اداري هنرستان شهيد موسي كلانتري كرمانشاه از سال 1374 تا سال 1377
-ارائه خدمات مديريت مالي، حسابرسي داخلي و مستقل ، بازرسي قانوني و مشاوره مالي به  حدود 200 شركت، شهرداري، سازمان، بانك و ... در سطح كشور به صورت تمام وقت و پاره وقت از سال 1370 تا كنون

 

سوابق آموزشي:

-عضو هيئت علمي گروه حسابداري دانشگاه رازي كرمانشاه از سال 1391
-عضو هيئت علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه از سال 1383 تا سال 1391
-هنرآموز  رسمي شاغل در شطح هنرستانهاي فني و حرفه اي  ناحيه 1 آموزش و پرورش كرمانشاه از سال 1374 تا 1383
-مدرس كليه دروس تخصصي رشته حسابداري در مقطع كارداني در آموزشكده فني و مهندسي پسران كرمانشاه از سال 1377 تا سال 1382
-مدرس كليه دروس تخصصي رشته حسابداري در مقطع كارداني در آموزشكده فني و مهندسي پسران كرمانشاه از سال 1377 تا سال 1382
-مدرس كليه دروس تخصصي رشته هاي حسابداري و مديريت دانشگاه جامع علمي –كاربردي وابسته به سازمان مديريت صنعتي در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد از سال 1377 تا سال 1383
-مدرس كليه دروس تخصصي حسابداري  رشته هاي حسابداري و مديريت در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاههاي آزاد اسلامي كرمانشاه، همدان، سنندج، ملاير و اسلام آباد غرب از سال 1379
-مدرس كليه دروس تخصصي حسابداري  رشته هاي حسابداري و مديريت در دانشگاههاي پيام نور كرمانشاه، كنگاور و پاوه از سال 1377 تا سال 1383
-مدرس دروس تخصصي در زمينه مباحث حسابداري، حسابرسي، مديريت مالي و سرمايه گذاري در دوره هاي ضمن خدمت و دوره هاي كوتاه مدت در مركز آموزش مديريت دولتي، سرپرستي بانكهاي كشاورزي، ملت و مهر اقتصاد استان كرمانشاه، سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه، بهداري غرب سپاه كرمانشاه، جهاد دانشگاهي كرمانشاه، استانداري كرمانشاه، سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه، شهرداري اهواز، دادگستري استان كرمانشاه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه و ...


 كتابها:

1- حسابرسي،انتشارات كيومرث تهران، سال چاپ 1386، تيراژ1100 نسخه مقالات ارائه شده در مجلات علمي:

 
مقالات علمي-پژوهشي:
1- مطالعه‌ي اثرات اندازه‌ي شركت برريسك نظام مند مبتني بر مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مجله علمي- پژوهشي  پيشرفت هاي حسابداري، دانشگاه شيراز، دوره 4، شماره 1، تابستان 1391
2-روابط خطي و غير خطي بين متغيرهاي حسابداري و بازده سهام، مجله علمي-پژوهشي حسابداري مالي و حسابرسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان 1390
3- مطالعه نقش تغيير مديريت بر انتخاب حسابرس، مجله علمي- پژوهشي نظريه هاي نوين حسابداري، مركز آموزش عالي رجاء قزوين، شماره 6، 1392
4-مطالعه محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري سود عملياتي و پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي آتي، مجله علمي-پژوهشي دانش حسابرسي، ديوان محاسبات كشور،پاييز 93 شماره 56
5ـ عوامل مؤثر بر لزوم استفاده از تكنيك هاي هزينه يابي بر مبناي هدف و مفهوم ارزش، مجله علمي- پژوهشي مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي سنندج، سال اول، شماره 2، بهار1386
6- بررسي رابطه‏ بين تغيير در شاخص‏هاي بهره‌وري و تغيير در متغيرهاي مالي در شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علمي- پژوهشي مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي سنندج، سال هفتم، شماره 19، بهار 1391
7- كاربرد آناليز موجك(Wavelet) در سنجش روند ريسك سيستماتيك مبتني بر مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي، مجله علمي- پژوهشي مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي سنندج، سال ششم، شماره 15، بهار 1390

مقالات علمي-ترويجي:
1-حسابداري محيط زيست؛ هزينه ها وكاربردها در تصميم گيري، مجله حسابدار، سال يست و دوم، شماره 185
2-مطالعه عوامل مؤثر بر انعطاف پذيري مالي، مجله حسابدار، در نوبت چاپ 

مقالات ارائه شده در همايش ها:


 
مقالات ارائه شده در همايش هاي بين المللي:
1-بررسي كاربرد BPR  و TQM در تجارت الكترونيكي، كنفرانس بين المللي حماسه سياسي(با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي(با رويكردي بر مديريت و حسابداري) تهران، ارائه شده بصورت سخنراني ،  بهمن ماه 1392
2- مطالعه علميت حسابداري بر مبناي رويكرد علم شناسي توماس كوهن، كنفرانس بين المللي حماسه سياسي(با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي(با رويكردي بر مديريت و حسابداري) تهران، ارائه شده بصورت سخنراني ،  بهمن ماه 1392
3-مطالعه رابطه بين تغيير در شاخص هاي عملكرد مبتني بر بهره وري و تغيير در متغيرهاي مالي، كنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي، ارائه بصورت سخنراني، كرمان، اسفندماه 1390
4-13-مديريت كيفيت جامع ابزاري جهت رفع موانع سرمايه گذاري و بهبود صنعت گردشگري، همايش بين المللي مديريت گردشگري و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، ارائه بصورت سخنراني، 1389

مقالات ارائه شده در همايش هاي ملي:
1-بررسي كاربرد BPR  و TQM در تجارت الكترونيكي، كنفرانس بين المللي حماسه سياسي(با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي(با رويكردي بر مديريت و حسابداري) تهران، ارائه شده بصورت سخنراني ،  بهمن ماه 1392
2- مطالعه علميت حسابداري بر مبناي رويكرد علم شناسي توماس كوهن، كنفرانس بين المللي حماسه سياسي(با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي(با رويكردي بر مديريت و حسابداري) تهران، ارائه شده بصورت سخنراني ،  بهمن ماه 1392
3-مطالعه رابطه بين تغيير در شاخص هاي عملكرد مبتني بر بهره وري و تغيير در متغيرهاي مالي، كنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي، ارائه بصورت سخنراني، كرمان، اسفندماه 1390
4-13-مديريت كيفيت جامع ابزاري جهت رفع موانع سرمايه گذاري و بهبود صنعت گردشگري، همايش بين المللي مديريت گردشگري و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، ارائه بصورت سخنراني، 1389

مقالات ارائه شده در همايش هاي منطقه اي:
1-زبان قابل گسترش گزارشگري مالي(XBRL)، همايش منطقه اي حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه ،‌ ارائه شده بصورت سخنراني ،   ارديبهشت ماه 1387
2- تعامل استانداردهاي حسابداري با قوانين مالياتي، همايش منطقه اي حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه ،‌ ارائه شده بصورت سخنراني ،   ارديبهشت ماه 1387
3- اهميت اندازه گيري و گزارشگري در حسابداري، همايش منطقه اي حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه ،‌ ارائه شده بصورت سخنراني ، ارديبهشت ماه 1387
4-ايدوئولوژي همسان سازي استانداردهاي حسابداري، سمينار منطقه اي تغييرات و ضرورتهاي حسابداري و حسابرسي در دو دهه اخير، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند، ارائه شده بصورت سخنراني ، اسفند ماه 1387
5- محدوديتهاي وضعفهاي بالقوه زبان قابل گسترش گزارشگري مالي XBRL، سمينار منطقه اي تغييرات و ضرورتهاي حسابداري و حسابرسي در دو دهه اخير، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند، ارائه شده بصورت سخنراني ، اسفند ماه 1387

مقالات ارائه شده در همايش هاي سالانه دانشگاه رازي:
1-مطالعه رابطه بين اهرم مالي و ارزش شركت، سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه، 1391
2-مطالعه رابطه بين كيفيت سود حسابداري و تقارن اطلاعات مالي، سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه، 1391
3-نقدي بر استانداردهاي حسابداري تدوين شده در ايران، چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه، 1392
4-مطالعه علميت حسابداري بر مبناي رويكرد علم شناسي توماس كوهن، چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه، 1392
5-حسابداري محيط زيست،چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه، 1392مقالات isi و isc:


-Shahveisi,F. Delangizan, S & Sayadi,M.2011."Study can explain the systematic risk-based downside capital asset pricing Model(CAPM) with CAPM model in company accepted in Tehran Stock Exchange". Social Science Research Network.
 
-Investigation of Firms Profitability And Repay Obligation By Liquidity Ratios, The Accounting, Economics and Financial Management Conference    26-27 October 2014, Tehran, Iran

 -An Alternative Approach in Evaluating the Existence Rational Speculative Bubbles in Stock Exchange, Science Series Data Report, vol 4, No. 10;Oct 2012

 -Analysis of Mean-Reversion Tendency of Stock Prices for Companies Listed in Tehran Stock Exchange , Journal of Basic and Applied  Scientific Research, 2013
 
-The relationship between audit quality and accounting conservatism in Irma accepted in Tehran stock exchange, International Journal of CurrentLifeSciences-Vol.4, Issue,8, pp.4715-4722,August, 2014

 -Studying the Relation of Indices and Duration Dependence Test in Tehran Stock Exchange, International Research Journal of Applied and Basic Sciences , 2013

 -Structure of Financial Resource and Management of Cash Flow
Evidence from the Tehran Stock Exchange, World of Sciences Journal; 2013[02]

-Correlation between financial leverage and firm value, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.4, No.5, 2013

 -The Study of the Relationship between the Capital Structure and the Variables of the Value-based Performance Assessment, Research
Journal of Finance and Accounting, Vol 3, No 7, 2012

 -Study of dynamic system's role in developing dominant approach on balanced scorecard(BSC) (case study : engineering and oil development compony of sarvakhazar), International Journal of CurrentLifeSciences-Vol.4, Issue,8, pp.6121-6127,September,2014
پايان نامه:

 -استاد راهنما حدوداً 150 پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد در رشته هاي حسابداري و مديريت از ابتداي سال 1385 تا كنون
- استاد مشاور حدوداً 100 پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد در رشته هاي حسابداري و مديريت از ابتداي سال 1385 تا كنون
- استاد داور حدوداً 50 پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد در رشته هاي حسابداري و مديريت از ابتداي سال 1385 تا كنون


عضويت در انجمن هاي حسابداري:

-عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
-عضو انجمن حسابداري خبره ايران
-عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران
-عضو اتاق بازرگاني، صنايع ومعادن استان كرمانشاهافتخارات:

- كسب رتبه 2 كشوري  در آزمون ورودي دكتري حسابداري در سال 1383
- كسب رتبه 1 در آزمون انتخاب كارشناسان رسمي دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسي از بين كليه شركت كنندگان استانهاي غرب و شمالغرب كشور در اين رشته در سال 1384
- -پژوهشگر برتر گروه حسابداري دانشگاه رازي در سال 1392
 


 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)