سوابق تحصلي:
 
v    كارشناسي علوم سياسي- دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)- 1383
v    كارشناسي ارشد ديپلماسي و سازمان هاي بين المللي- دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه-1386
v    دكتري روابط بين الملل- دانشگاه علامه طباطبايي- 1390
 
 علايق تخصصي وپژوهشي:
-         مطالعات امنيت ملي و امنيت بين الملل
-         روش و نظريه در روابط بين الملل
-         سازمان هاي بين المللي
-         مطالعات آينده پژوهي
 
 افتخارات:
 
-         كسب عنوان دانشجوي ممتاز مقطع كارشناسي ارشد دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه1386
-    رتبه اول فارغ التحصيلان دكتري روابط بين الملل دانشگاه علامه طباطبايي در سال 1390
-         كسب عنوان مقاله برتر براي ارائه مقاله« نهج البلاغه و تئوري هاي روابط بين الملل» در دومين كنگره بين المللي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، 1392.
 

 سوابق اجرايي، آموزشي و پژوهشي:
 
 
-       اصول روابط بين الملل الف و ب( كارشناسي)
-       متون سياسي به زبان خارجي( كارشناسي)
-       سازمان هاي بين المللي( كارشناسي)
-       حقوق بين الملل ( كارشناسي)
-       روش تحقيق( كارشناسي)
-       تاريخ روابط بين الملل( كارشناسي)
-       سازمان هاي بين المللي( كارشناسي ارشد)
-       مديريت بحران هاي بين المللي( كارشناسي ارشد)
-       زبان تخصصي علوم سياسي و روابط بين الملل( كارشناسي ارشد)


سوابق آموزشي:
 
-         اصول روابط بين الملل الف و ب( كارشناسي)
-         متون سياسي به زبان خارجي( كارشناسي)
-         سازمان هاي بين المللي( كارشناسي)
-         حقوق بين الملل ( كارشناسي)
-         روش تحقيق( كارشناسي)
-         تاريخ روابط بين الملل( كارشناسي)
-         سازمان هاي بين المللي( كارشناسي ارشد)
-         مديريت بحران هاي بين المللي( كارشناسي ارشد)
-        زبان تخصصي علوم سياسي و روابط بين الملل( كارشناسي ارشد)


 كتابها:
v    ترجمه كتاب با عنوان: « امنيت هستي شناختي در روابط بين الملل»، انتشارات مطالعات راهبردي، بهار 1392.
v    تاليف كتاب( همكار پژوهشي) با عنوان: « جهاني شدن فرهنگ و امنيت فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1392.
v    تاليف كتاب با عنوان: « روندهاي امنيتي آينده جهان تا 2025؛ فرصت ها و چالش هاي فراروي جمهوري اسلامي ايران» ( در دست چاپ)

 
 مقالات:
 
v    مقاله با عنوان: « آينده پژوهي فضاي رسانه؛ امنيت ملي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» فصلنامه علمي- پژوهشي آفاق امنيت، تابستان 1390.
v    مقاله با عنوان: « رويكرد شناختي نسبت به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران»، فصلنامه علمي- پژوهشي امور بين الملل، تابستان1390.
v    مقاله با عنوان: « مشاركت سياسي و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران»، پژوهشنامه پژوهشي مطالعات اجتماعي- فرهنگي مركز تحقيقات استراتژيك، تابستان 1389.
v    مقاله با عنوان: « الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت؛ فرصت ها و چالش هاي جمهوري اسلامي ايران، رويكردي آينده پژوهانه» در نشريه علمي- ترويجي صدرا
v    مقاله و نقد با عنوان: « سازمان ملل؛ رويا يا واقعيت»، فصلنامه علمي- ترويجي سياست خارجي، 1388.
v    مقاله با عنوان: « شوراي حقوق بشر و جمهوري اسلامي ايران»، پژوهشنامه حقوق بشر مركز تحقيقات استراتژيك، پاييز1386.
v    مقاله با عنوان: « نقش و جايگاه انرژي در سياست خارجي آمريكا؛ بررسي روندهاي آينده»، فصلنامه مطالعات آمريكا، بهار1392.
v    مقاله با عنوان: « بررسي الگوهاي امنيتي منطقه خليج فارس؛ پيشنهادها و راهكارها»، ماهنامه پژوهشي خليج فارس و امنيت، خرداد ماه 90.
v    مقاله با عنوان: « وضعيت حقوق مالكيت فكري در كشورهاي در حال توسعه»، دو ماهنامه  جشنواره بين المللي فارابي، فروردين و ارديبهشت 1388.
v    مقاله با عنوان: « سمينار آينده نگري يونسكو»، دو ماهنامه جشنواره بين المللي فارابي، مهر و آبان1388.
v    مقاله با عنوان: « چاره انديشي نظام در برابر تحريم ها»، ماهنامه يادداشت سياسي، تيرماه 1389.
v    مقاله با عنوان: « بررسي مشروعيت دخالت ناتو و نيروهاي ائتلافي در ليبي»، نشريه سياسي- نظامي بصائر، خرداد ماه 1390.
v    مقاله با عنوان: « بررسي تحولات شمال آفريقا- خاورميانه عربي و سناريوهاي آتي؛ نگاهي آينده پژوهانه، نشريه سياسي- نظامي بصائر، فروردين و ارديبهشت1390.
 
 


 مقالات ارئه شده در همايش ها:
 
 پذيرش و ارائه مقاله به صورت سخنراني تحت عنوان: « روندهاي آينده جهان تا 2025»، همايش بين المللي تحولات ايران و جهان، دانشگاه بين المللي امام خميني، مهر ماه 1388.
v    پذيرش و چاپ مقاله در مجموعه مقالات تحت عنوان: « پدافند غيرعامل در بستر ماهيت متحول جنگ هاي آينده»، كنگره ملي انجمن ژئوپليتيك ايران، دانشگاه فردوسي مشهد1392.
v    پذيرش و ارائه مقاله تحت عنوان: « تحريم هاي يكجانبه ايالات متحده در چارچوب امنيت فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» كنفرانس بين المللي اقتصاد در شرايط تحريم، دانشگاه مازندران، 1392.
v    پذيرش و ارائه مقاله به صورت پوستر تحت عنوان: « تحولات نظام بين الملل، قطبيت؛ روندهاي آينده، كنفرانس ملي آينده پژوهي، مركز پژوهشي مديريت راهبردي فاتح و دانشگاه شهيد بهشتي، اسفندماه 1391.
v    پذيرش و چاپ مقاله در كتاب همايش تحت عنوان: جنگ هاي آينده و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران»، چهارمين همايش ناتوي فرهنگي، دانشگاه ملاير، اسفند 1391.
v    پذيرش مقاله تحت عنوان: « نهج البلاغه و بومي سازي علوم انساني»، همايش معنويت گرايي در روابط بين الملل، دانشگاه علامه طباطبايي، آذرماه 1389.
v    پذيرش مقاله تحت عنوان: « موانع و فرصت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي فراروي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت؛ رويكردي آينده پژوهانه»، همايش ملي الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت، مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي، ارديبهشت 1389.

 
 پايان نامه ها:
 
پروژه هاي تحقيقاتي:
 - انجام پروژه ي جهاني شدن فرهنگي و امنيت فرهنگي جمهوري اسلامي ايران : وزارت ارشاد اسلامي، سال 1390

- فعاليت به عنوان همكار پژوهشي در پروژه ي آينده پژوهي انقلاب اسلامي: مركز پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي، سال 1388

 

 
لينك هاي مرتبط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)