چهارشنبه 30 خرداد 1397   09:41:30
:.
 

تاريخچه گروه :

آزمايشگاه خاك شناسي كه با آغاز بكارآموزشكده كشاورزي در دانشگاه پي ريزي شده بود،در سال1367با تشكيل دانشكده كشاورزي و جذب اعضاء هيئت علمي، وارد دوره جديد فعاليت آموزشي و پژوهشي گرديد. در سال 1385 با اخذ مجوز جذب دانشجو در مقطع كارشناسي، گروه مهندسي علوم خاك رسما" تاسيس، و در مهرماه سال 1386 اقدام به جذب دانشجو نمود. اين گروه از سال 1390 با پذيرش دانشجو در رشته علوم و مهندسي خاك به اين نام تغيير عنوان داد.
همچنين، در سال 1390 با گشايش دوره كارشناسي ارشد در چهار گرايش اصلي (پيدايش و رده بندي خاك، فيزيك و حفاظت خاك، شيمي و حاصلخيزي خاك و بيولوژي خاك) در گروه موافقت گرديده و بر اين اساس نخستين دوره دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شدند. هم اكنون اين گروه در مقطع كارشناسي ارشد در دو رشته مديريت منابع خاك (با گرايش هاي تحصيلي: فيزيك و حفاظت خاك، و منابع خاك و ارزيابي اراضي) و مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك (با گرايش هاي تحصيلي: شيمي و حاصلخيزي خاك،و بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك) اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد.
اعضاء هيئت علمي گروه در تمامي گرايش هاي علوم خاك مشغول به تدريس و پژوهش بوده و راه اندازي دوره دكتري در دستور كار برنامه هاي ميان مدت اين گروه است. گروه با برخورداري از اعضاء هيأت علمي آموزشي و پژوهشي، كارشناسان و دانشجويان تحصيلات تكميلي، داراي ظرفيتهاي بالقوه سرشاري براي انجام تحقيقات و پروژههاي مختلف در سطح استاني، ملي و بين المللي است.

اهداف گروه:

از آنجا كه خاك يك منبع طبيعي غير قابل تجديد شونده است، بهره برداري نامناسب از آن موجب تخريب و كاهش توليد در بخش كشاورزي مي شود. فلذا، هدف اصلي از ايجاد و توسعه گروه علوم و مهندسي خاك، پرورش دانش آموختگان علوم خاك در مقاطع مختلف است تا با مباحثي چون شناخت خاك و بررسي كيفيت آن، و نيز نحوه مديريت خاك به عنوان يك منبع توليد آشنا شوند. از اين طريق مي توان به حفاظت خاك از انواع آسيب‌ها (مثل فرسايش، آلودگي و شور و سديمي شدن) براي نسل هاي آينده اقدام نمود. بطوركلي مي توان گفت كه علوم خاك از جمله دانشهاي بنيادي و مهم در مهندسي كشاورزي و محيط زيست است كه به بررسي كيفيت و خصوصيات فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي و ميكرومورفولوژيكي خاك مي پردازد.مدير گروه :

نام و نام خانوادگي: دكتر علي اشرف اميري نژاد

تلفن:  38322035 (83) 98+

ايميل:  aliamirinejadyahooiacuk


مقاطع تحصيلي :

كارشناسي:
علوم و مهندسي خاك

كارشناسي ارشد:
 رشته مديريت منابع خاك (با گرايش هاي تحصيلي: فيزيك و حفاظت خاك، و منابع خاك و ارزيابي اراضي
رشته مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك (با گرايش هاي تحصيلي: شيمي و حاصلخيزي خاك، و بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك)اعضاي هيات علمي

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

ايميل :
Emails: =@, =DOT

مهين كرمي

استاديار

 m.karamiraziacir

جهانبخش اشتريان

استاديار

  jashtariangmailcom

علي بهشتي آل آقا

استاديار

 Beheshti1969yahoocom

پرويز شكاري

استاديار

p_shekaariyahoocom

اكرم فاطمي قمشه

استاديار

 a.fatemiraziacir

علي اشرف اميري نژاد

استاديار

 aliamirinejadyahooiacuk

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)