سوابق تحصيلي:
ليسانس ارتباطات از دانشگاه تهران، تير ماه 1381
فوق ليسانس جامعه‌شناسي از دانشگاه علامه طباطبايي، دي ماه 1384
دكتري جامعه‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي، دي‌ماه 1392

سواق پژوهشي:
- مقاله «زبان، عمل و سوژگي». نشريه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگي و اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام. شماره 7 تابستان 92
- مقاله «زبان و زندگي». نشريه علمي- پژوهشي مطالعات جامعه شناختي. دانشگاه تهران. شماره 2 تابستان 92
مقاله «جوانان و مصرف توريسم». نشريه علمي- پژوهشي «تحقيقات فرهنگي» پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم. شماره 2. سال 1387
- مقاله «راديو جماعتي و انسجام اجتماعي». فصلنامه علمي-پژوهشي «مطالعات فرهنگي و ارتباطات» دانشگاه تهران . شماره 6. سال 1387
- مقاله «مشاركت سياسي اقوام». فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران. دوره2، شماره 4، زمستان1392.
-مقاله «كاربست منطق فازي در ارزيابي تأثيرات اجتماعي»، همايش ملي ارزيابي تاثيرات اجتماعي سياست‌ها، برنامه ها و طرح ها. معاونت اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران. 1389
- مقاله «سرمايه اجتماعي و توسعه اجتماعي». همايش ملي سرمايه اجتماعي و توسعه. دانشگاه سمنان. اسفند 1388
- مقاله «راديو محلي و همگرايي ملي» در سمينار انسجام ملي و نهادهاي اجتماعي. موسسه مطالعات ملي . اسفند86
- مقاله «پديدار شناسي اعتياد». ارائه به همايش ملي راهكارهاي پيشگيري از اعتياد. سازمان بهزيستي. اسفند 1388 
- كتاب «راديو؛ معنا و زندگي روزمره» . سازمان صدا و سيما .تحقيق و توسعه راديو. در مرحله ويراستاري
- كتاب «زبان و سوژگي». در دست انتشار
- پژوهشگر برگزيده مقطع دكتري سال 87 ، دانشگاه علامه طباطبايي
- رتبه‌ي اول در دوره با معدل 06/18‌ .
- رتبه‌ي اول امتحان جامع با ميانگين 63/17.
- پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد؛ سرمايه اجتماعي، سرمايه فرهنگي، سرمايه اقتصادي، احساس بي قدرتي و مشاركت اجتماعي. درجه عالي. دانشگاه علامه طباطبايي. 1384
- پايان‌نامه دوره‌ي دكتري با عنوان « نسبت زبان و سوژگي در ايران معاصر». دانشگاه علامه طباطبايي. درجه عالي. 1392


طرح ها و پژوهش ها:
- مشاور طرح نظرسنجي ملي درباره‌ي چالش‌هاي منابع آب. سازمان مديريت منابع آب ايران، 1390
- مشاور اجتماعي-فرهنگي سازمان منابع آب ايران در طرح دانش آموزي نجات آب (داناب). 1391 تاكنون.
- مجري طرح  اثرسنجي اقتصادي –اجتماعي مخازن ميدان نفتي اروندان(دارخوين). شركت آزما. 1388
- مجري طرح اثرسنجي اقتصادي-اجتماعي فاز 4 عسلويه(پتروشيمي جم). شركت ايمن آرا. 1389
- همكار اصلي طرح ارزيابي تأثير اجتماعي مجموعه فرهنگي-ورزشي خانواده. شهرداري منطقه 15. 1389
- همكار اصلي طرح فراتحليل سرمايه اجتماعي. دانشگاه علامه طباطبايي، با نظارت دكتر عبداللهي. 1389
- همكار اصلي طرح «تحليل گفتمان نشريات دانشجويي قوم گرا» كارفرما دفتر مطالعات فرهنگي واجتماعي وزارت علوم. 1387
- مجري طرح تحليل محتواي بريده جرايد شركت قطارهاي مسافري رجا. كارفرما انجمن روابط عمومي ايران.1385
- طرح بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر پيشگيري از اعتياد در مناطق شهري ايران. دانشگاه علوم بهزيستي ايران . به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور.
- همكار طرح مولفه هاي رفتاري كاركنان شركت نفت مناطق مركزي. كارفرما شركت نفت مناطق مركزي ايران. 1381
- سرپرست تيم جمع آوري دادهاي طرح آمارگيري فرهنگي شهروندان تهراني. مجري دفتر طرح هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.1381


سوابق آموزشي و اجرايي:
- كارشناس روابط عمومي سازمان آب شميرانات تهران 1382-1383
- كارشناس مركز تحقيقات راديو. 1387-1388
- تدريس نظريه هاي جامعه شناسي و روش تحقيق در دانشگاه پيام نور 1383-1385
- تدريس دروس جامعه شناسي توريسم، جامعه شناسي فرهنگ عامه و شناخت روحيات ملل در گروه گردشگريِ دانشگاه سمنان .1388و 1389
- تدريس دروس مباني جامعه‌شناسي و جامعه‌شناسي قشربندي و نابرابري اجتماعي در دانشگاه علامه طباطبايي، 1389تا 1391

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)