ارتباط با ما

 

کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی- کد پستی: 6714414971

تلفن مرکزی: 083342776056

شما می توانید سوالات خود را در خصوص پرتال به ایمیل webmaster[at]razi.ac.ir  ارسال نمایید.