شرح وظایف شورای دانشگاه

_ بررسی و تایید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 

 _ بررسی و تایید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت

 _ بررسی روش های همکاری با موسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن

 _ بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تامین آنها

 _ برنامه ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور

 _ بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می گیرد

 _ بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم

 _ ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه

 _ بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی شوراهای تخصصی

 _ تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا

 

 

اعضای شورای دانشگاه رازی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                          رئیس دانشگاه
حجت الاسلام  والمسلمین جواد افشار نجفی سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه
دکتر فرزاد ویسی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر فردین ابدالی محمدی معاون اداری، مالی  و مدیریت منابع دانشگاه 
دکتر طهماسب علیپوریانی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دکتر محسن سعیدی معاون  دانشجویی دانشگاه
دکتر غلامرضا سالمیان معاون آموزشی دانشگاه
دکتریاسر شهبازی مدیر حوزه ریاست دانشگاه
دکتر رمضانعلی ابوزاده مسئول دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه
دکتر ناهید شاه آبادی         مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
دکتر مجتبی شمسی پور عضو شورای دانشگاه
دکتر فرخ کفیل زاده عضو شورای دانشگاه
دکترسهیلا کاشانیان رئیس دانشکده شیمی
دکتر عبدالعلی چاله چاله رئیس دانشکده دامپزشکی
دکتر حسین عیدی رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتر سهراب دل انگیزان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
دکتر سجاد دادفر مدیر حراست دانشگاه
دکتر اسماعیل میرزایی قلعه سرپرست دانشکده کشاورزی سنقر
دکتر نورالدین یوسفی سرپرست دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود
دکتر امیر رجب زاده مسئول راه اندازی دانشکده فناوری های نوین
دکترفریبرز پیرو مسئول راه اندازی دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب
دکتر مجتبی بیگلری                         رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر کیوان امینی رئیس دانشکده علوم
دکتر محسن حیاتی     رئیس دانشکده فنی مهندسی
دکتر علی بهشتی آل آقا                سرپرست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر جهانگیر خزایی     سرپرست دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه
دکتر امجد ملکی رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه