شرح وظایف شورای دانشگاه

_ بررسی و تایید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 

 _ بررسی و تایید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت

 _ بررسی روش های همکاری با موسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن

 _ بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تامین آنها

 _ برنامه ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور

 _ بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می گیرد

 _ بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم

 _ ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه

 _ بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی شوراهای تخصصی

 _ تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا

 

 

اعضای شورای دانشگاه رازی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا :                                رئیس دانشگاه
حجت الاسلام  والمسلمین جواد افشار نجفی:                   سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه
دکتر فرزاد ویسی:                                               معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر مهرداد نیاپرست:                                           معاون اداری، مالی  و مدیریت منابع دانشگاه                                            
دکتر طهماسب علیپوریانی:                                      معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دکتر محسن سعیدی:                                             معاون  دانشجویی دانشگاه
دکتر غلامرضا سالمیان:                                        معاون آموزشی دانشگاه
دکتریاسر شهبازی:                                              مدیر حوزه ریاست دانشگاه
دکتر رمضانعلی ابوزاده:                                        مسئول دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه
دکتر ناهید شاه آبادی:                                            مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
دکتر مجتبی شمسی پور:                                        عضو شورای دانشگاه
دکتر فرخ کفیل زاده :                                           عضو شورای دانشگاه
دکترسهیلا کاشانیان :                                            رئیس دانشکده شیمی
دکتر عبدالعلی چاله چاله :                                      رئیس دانشکده دامپزشکی
دکتر حسین عیدی:                                               رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتر سهراب دل انگیزان:                                       رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
دکتر سجاد دادفر:                                                 مدیر حراست دانشگاه
دکتر اسماعیل میرزایی قلعه :                                   سرپرست دانشکده کشاورزی سنقر
دکتر نورالدین یوسفی:                                           سرپرست دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود
دکتر امیر رجب زاده:                                            مسئول راه اندازی دانشکده فناوری های نوین
دکترفریبرز پیرو:                                                 lمسئول راه اندازی دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب
دکتر مجتبی بیگلری:                                             رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر کیوان امینی:                                                رئیس دانشکده علوم

دکتر محسن حیاتی:                                               رئیس دانشکده فنی مهندسی

دکتر علی بهشتی آل آقا :                                        سرپرست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر جهانگیر خزایی:                                           سرپرست دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه
دکتر امجد ملکی:                                                رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه