فرم ارزیابی استقرار میز خدمت

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. با تشکر

شفافیت فرایندی

1- نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

2- نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

3- انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

4- نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه

5- امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت

6- به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما

7-راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی‌گیری وضعیت درخواست‌ها

تسلط بر فرایند

8- دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد

زمان فرایند

9- تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت

10- تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"

11-میزان مراجعه به قسمت ها و بخش هایمختلف برای دریافت خدمت

نظام مند بودن فرایند

12- نظم، ترتیب وسهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت

13- دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه

14- ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری(نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و...) به بخشهای مختلف

15- احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت

کلیت فرآیند

16- احساس رضایت از خدمت دریافت شده