دفتر مرکزی دانشگاه رازی در تهران

شرح وظایف واحد:

انجام امورات دفتری واداری


اطلاعات پرسنل

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم ایمیل
جعفر حکمی پور متصدی امور دفتری و انجام امور اداری
88250001-021
jafarhakami@yahoo.com
رضا بشارت پور رانندگی و انجام امور اداری 88250001-021 r-Besharatpour@yahoo.com
محمد عباسپور نگهبانی 88262575-021 m ABASPOOR@yahoo.com

 

شرح وظایف

  • انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین دانشگاه و پیگیری آن تا رسیدن به نتیجه نهایی
  • پیگیری اسناد و مدارک مربوط به امور تجهیزات علمی و فنی دانشگاه
  • ترخیص کالاها از گمرکات
  • پیگیری مسائل خاص اداری دانشکده ها و آموزشکده های تابعه
  • پیگیری مسائل عمرانی و امور دانشجویی ضمن هماهنگی با مسئولین مربوطه

تماس باما:

آدرس:تهران ،دفترمرکزی دانشگاه رازی 
تلفن واحد :88262575-021 و 88250001-021  نمابر:88262575-021