آموزش های آزاد

آموزش های آزاد


آموزش های آزاد

آموزش­ های آزاد و مهارتی 
فعالیت ­های این مرکز شامل دو بخش آموزش­ های آزاد و آموزش­ های مهارتی است.
در بخش آموزش­ های آزاد هدف ارائه خدمات خارج از آموزش های رایج در سطح دانشگاه با هدف ارتباط آموزشی بیشتر با جامعه و صنعت است. خدمات این دوره­ ها هم شامل دوره ­های به میزبانی ادارات، شرکت­ ها و سازمان ­های خارج از دانشگاه با معرفی مدرس از اعضای هیات علمی دانشگاه باشد و هم می ­تواند به میزبانی دانشگاه و مدرس از خارج دانشگاه یا از اعضای هیات علمی دانشگاه باشد.

مهم ترین دوره های «آموزش آزاد» در دانشگاه رازی شامل موارد زیر است:
۱- دوره های مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان
۲- دوره­های منطبق بر تقویم آموزشی شرکت پالایش نفت کرمانشاه
۳- دوره ­های آموزشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب (شامل تمامی دوره­های مورد نیاز صنایع آب و برق و نیروگاه)
۴- دوره ­های منطبق بر تقویم آموزشی اداره گاز استان

بخش آموزش­ های مهارتی شامل سه حوزه می­ شود.
کارآموزی: هماهنگی و معرفی دانشجویان به مراکز پذیرای کارآموزی برای گذراندن این دوره. فعالیت ­های این مرکز شامل هماهنگی با سازمان ­ها و صنایع جهت استعلام ظرفیت کارآموزی و ساماندهی و هماهنگی دوره های کارآموزی می­ باشد.
کارگاه­ های درسی مشترک با سازمان فنی حرفه ­ای: هماهنگی در برگزاری کارگاه ­های آموزشی منطبق با سرفصل وزارت علوم در مراکز فنی ­حرفه ­ای استان
برگزاری دوره ­های ارتقا شایستگی حرفه ­ای دانشجویان (SCD) در محل دانشگاه و منطبق با سرفصل سازمان فنی ­حرفه ­ای. این دوره ­ها به منظور مهارت ­آموزی دانشجویان جهت آمادگی بیشتر برای جذب در محیط کار و نیز کارآفرینی توسط دانشجویان می­ باشد. مدارک این دوره ­ها مورد تایید سازمان فنی حرفه ­ای، بین ­المللی و قابل ترجمه می ­باشد.

کارگاه های آموزشی اخیر در دانشگاه رازی: 
۱- اصول سرپرستی با رویکرد مسئولیت پذیری- دکتر نادر نادری عضو هیات علمی گروه آموزشی مدیریت و کارآفرینی- اردیبهشت ۹۸ - شرکت پالایش نفت کرمانشاه- به منظور آشنایی مدیران شرکت با اصول مدیریت
۲- آشنایی با برج های جدا کننده- دکتر امید بختیاری- عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی- خرداد ۹۸- شرکت پالایش نفت کرمانشاه- به منظور آشنایی و مرور اصول و مبانی برج ­های جدا کننده برای مهندسین پالایش شرکت
۳- دوره کشاورزی آموزش زعفران کاری- دکتر هادی حجاریان- عضو هیات علمی گروه دامی علوم و مهندسی کشاورزی- نیمسال دوم ۹۷-۹۸- مرکز SCD - به منظور آموزش دانشجویان با هدف کارآفرینی در کاشت زعفران
۴- کارآفرینی رویکرد KAB سطح مقدماتی- مهدی طلایی- کارشناس واحد کارآفرینی دانشگاه-نیمسال دوم ۹۷-۹۸- مرکز SCD به منظور آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی کارآفرینی
۵- دوره آشنایی با رباتیک- مهندس فرزاد مظفری- کارشناس گروه مهندسی برق- نیمسال دوم ۹۷-۹۸- مرکز SCD - به منظور آموزش دانشجویان با رباتیک

مدیر دفتر آموزش­های آزاد و مهارتی: 
نام و نام خانوادگی: جواد رستمی
تلفن: ۰۸۳۳۴۲۷۷۶۰۷
ایمیل: jrostami[at]razi.ac.ir
آدرس: کتابخانه مرکزی- طبقه اول- مرکز آموزش­های آزاد و مهارتی

شرح وظایف دفتر: 
۱- هماهنگی با واحدهای آموزش شرکت­ها و سازمان های خارج از دانشگاه جهت معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان مدرس
۲- تشکیل دوره های آموزشی برای سازمان های فاقد امکانات آموزشی در دانشگاه
۳- برگزاری دوره های آموزشی برای متخصصین شرکت ها و سازمان های خارج دانشگاه در محل دانشگاه
۴- برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان در مرکز SCD مطابق با سرفصل اداره فنی حرفه ای
۵- صدور گواهی برای مدرسین و شرکت کننده در دوره ­های آموزشی
۶- جایابی و معرفی دانشجویان به دوره­ های کارآموزی
۷- هماهنگی با اداره فنی حرفه­ای برای برگزاری کارگاه­های منطبق بر واحدهای درسی دانشگاه

 

 

دوره های آموزش آزاد:

فن مکاتبات اداری

پیش ­بینی دبی سیلاب­ها و فاضلاب

پرورش حلزون طبی اسکارگو و کاربرد آن در پوست