بهبود رتبه دانشگاه رازی درنظام رتبه بندی وبومتریک

بهبود رتبه دانشگاه رازی درنظام رتبه بندی وبومتریک


دانشگاه

بهبود رتبه دانشگاه رازی درنظام رتبه بندی وبومتریک

در آخرین ارزیابی صورت گرفته توسط نظام رتبه­بندی وبومتریک در دی ماه سال 1398، دانشگاه رازی رتبه 13 را در بین دانشگاه­های جامع و رتبه 26را در میان دانشگاه­های کشور کسب کرده است.

نظام رتبه بندی وبومتریک یک نظام ارزیابی است که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک  (CINDOC) که واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا به شمار می­رود تهیه می­شود. این نظام رتبه بندی عملکرد دانشگاه­ها و مراکز آموزشی وتحقیقاتی دنیا را بر اساس میزان حضورآنها در محیط وب، سالیانه دو بار در ماه­های تیر و دی ارزیابی می­کند.

لازم به ذکراست که درارزیابی سابق این موسسه که درتیرماه 1398 صورت گرفته بود، دانشگاه رازی رتبه 27 را در بین دانشگاه های کشورکسب کرده بود.

شاخص های نظام رتبه­بندی وبومتریک

وبومتریک حضور دانشگاه­هادر محیط وب ومیزان تعهد آنها به نظام دسترسی آزاد اطلاعات را براساس چهار شاخص رتبه­بندی می­کند که به طور خلاصه عبارت­اند از:

  1. Presence  (اندازه وحجم صفحات)

تعداد صفحات دامین اصلی وفرعی یک وبسایت دراین شاخص محاسبه می­شود.این شاخص با موتور جستجوی گوگل ارزیابی می­شود.

  1. IMPACT(قابلیت دید)

تعداد پیوندهای برگشتی، تعداد لینک ها و...این شاخص با موتورجستجوی مجستیک سئو محاسبه می­شود.

 

  1. Openness (میزان دسترسی آزاد اطلاعات )

تعداد Richfileها،تعداد فایل­های غنی با پسوندهای doc، ppt، pdf، docxاین شاخص با گوگل اسکالر محاسبه می­شود.

  1. Excellence (تعداد مقالات ایندکس شده دانشگاه و تعداد ارجات به مقالات در گوگل اسکالر).

تعداد استنادها به تولیدات علمی موسسه این شاخص با پایگاه سایماگو محاسبه می­شود.

هر یک از این پارامترها دارای جزئیات بسیاری است وبرای محاسبه هر یک روش­های بسیاری وجود دارد.

امتیازات دانشگاه رازی درهریک ازشاخص­ها:

دانشگاه رازی در شاخص presence رتبه 2831، در شاخص impact رتبه 8525، در شاخص opennessرتبه 1426، و در شاخص excellence رتبه 1183را کسب کرده است.

.