تشکیل کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

تشکیل کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی


دانشگاه رازی

تشکیل کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

"کمیته اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی دانشگاه رازی"، به منظور بازرسی و نظارت اخلاقی بر پژوهش­های مبتنی بر پزشکی، ارائه مشاوره اخلاقی، صدور مصوبه اخلاقی بر اساس الزامات و مقررات اخلاقی ملی و بین المللی و سعی در کنترل و رعایت حقوق پژوهشگر و آزمودنی، در تابستان سال 1398 در "کمیته ملی پژوهش­های زیست پزشکی" ثبت گردید.

این کمیته دارای 10 عضو شامل پژوهشگر، حقوقدان، متخصص آمار زیستی، نماینده­ای از جامعه، روحانی و متخصص اخلاق پزشکی می­باشد.

احترام به حقوق انسان­ها و نیز حیوانات، برگرفته از اصول اخلاقی فرهنگ اسلامی ست و در اجرای یک پژوهش حفظ سلامت و آرامش آزمودنی مقدم بر نتیجه نهایی است.

ضرورت تشکیل این کمیته به منظور  بررسی پایان­نامه­ها، رساله­های دانشجویی و نیز طرح­های تحقیقاتی است که نیازمند دریافت کد اخلاق می­باشند. پژوهش­های مذکور در صورت عدم رعایت استانداردهای مد نظر در آیین نامه اخلاق، مورد تایید نخواهند بود و نتایج بدست آمده قابلیت انتشار در نشریات معتبر و مجامع علمی را نخواهند داشت.

"کمیته اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی دانشگاه رازی"، به منظور بازرسی و نظارت اخلاقی بر پژوهش­های مبتنی بر پزشکی، ارائه مشاوره اخلاقی، صدور مصوبه اخلاقی بر اساس الزامات و مقررات اخلاقی ملی و بین المللی و سعی در کنترل و رعایت حقوق پژوهشگر و آزمودنی، در تابستان سال 1398 در "کمیته ملی پژوهش­های زیست پزشکی" ثبت گردید.

این کمیته دارای 10 عضو شامل پژوهشگر، حقوقدان، متخصص آمار زیستی، نماینده­ای از جامعه، روحانی و متخصص اخلاق پزشکی می­باشد.

احترام به حقوق انسان­ها و نیز حیوانات، برگرفته از اصول اخلاقی فرهنگ اسلامی ست و در اجرای یک پژوهش حفظ سلامت و آرامش آزمودنی مقدم بر نتیجه نهایی است.

ضرورت تشکیل این کمیته به منظور  بررسی پایان­نامه­ها، رساله­های دانشجویی و نیز طرح­های تحقیقاتی است که نیازمند دریافت کد اخلاق می­باشند. پژوهش­های مذکور در صورت عدم رعایت استانداردهای مد نظر در آیین نامه اخلاق، مورد تایید نخواهند بود و نتایج بدست آمده قابلیت انتشار در نشریات معتبر و مجامع علمی را نخواهند داشت.