دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در ارزیابی نظام رتبه بندی لایدن(2020)، درجمع دانشگاه های موثر جهان قرار گرفت.

دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در ارزیابی نظام رتبه بندی لایدن(2020)، درجمع دانشگاه های موثر جهان قرار گرفت.


دانشگاه رازی

دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در ارزیابی نظام رتبه بندی لایدن(2020)، درجمع دانشگاه های موثر جهان قرار گرفت.

دکتر کیانوش چقامیرزا مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه با اعلام خبر فوق افزود: بر­اساس تازه­ ترین ارزیابی نظام رتبه ­بندی لایدن که در سال 2020 صورت گرفته، 36 دانشگاه از ایران موفق شده ­اند در این رتبه ­بندی قرار گیرند که دانشگاه رازی موفق شده برای دومین سال در این نظام معتبر حضور داشته باشد و بالاترین رتبه را در بین دانشگاه های منطقه غرب کشور کسب کند. دکتر چقامیرزا با اشاره به اینکه نظام رتبه ­بندی لایدن که وابسته به دانشگاه لایدن هلند می باشد یکی از معتبر­ترین نظام­های ارزیابی دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی­ دنیاست که سالانه دانشگاه­های جهان را بر مبنای شاخص­های خود ارزیابی می­کند ادامه داد این نظام رتبه­ بندی  اطلاعات مورد نیاز خود را از پایگاه تامسون رویترز دریافت می کند و داده های ارزیابی شده در تازه ترین ارزیابی مربوط به سه سال قبل یعنی بین سالهای 2015 تا 2018 هستند.

مدیر امور پژوهشی­ دانشگاه، با اشاره به شاخص های نظام رتبه بندی لایدن که همگی در زمره شاخص­های پژوهشی قرار داشته و براساس تجزیه و تحلیل تولیدات علمی موسسات است،  افزود شاخص­های نظام رتبه­ بندی لایدن در 4 دسته مرجعیت علمی، همکاری­های بین­ المللی، دسترسی آزاد و تنوع جنسیتی دسته بندی شده اند و شرط ورود دانشگاه­ها در نظام رتبه ­بندی لایدن داشتن حداقل 1000 مدرک در پایگاه web of knowledge  در یک بازه زمانی 3 ساله است. ایشان یادآور شد برای ورود در نظام رتبه بندی لایدن نیازی به ثبت نام و یا ارسال پرسشنامه نیست و موسساتی که شرایط مد نظر این نظام را داشته باشند در ارزیابی قرار می گیرند.

دکتر چقا میرزا در پایان با اشاره به رتبه دانشگاه رازی در هر یک از شاخص های نظام رتبه بندی لایدن افزود دانشگاه رازی در بین دانشگاه­های جامع کشور، رتبه 12را درشاخص مرجعیت علمی، رتبه 11را درشاخص همکاری علمی، رتبه 11را در شاخص دسترسی آزاد و رتبه 12را در شاخص تنوع جنسیتی کسب کرده است.

شاخص های نظام رتبه بندی لایدن

ردیف

شاخص

توضیح

 

1

 

 

مرجعیت علمی

 • تعداد ونسبت مقالات 1درصد برتر،
 •  تعداد ونسبت مقالات 5 درصد برتر،
 • تعداد و نسبت مقالات 10 درصد برتر،
 •  تعداد ونسبت مقالات 50 درصد برتر،

 

 

2

 

 

 

 

همکاری های بین المللی

 

 • همکاری علمی دانشگاه با دانشگاه های دیگر،
 • همکاری بین المللی شامل همکاری دانشگاه با کشورهای دیگر،
 • همکاری صنعتی ،
 • همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100کیلومتر،
 • همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از 5000کیلومتر،

 

3

 

دسترسی آزاد

 • تعداد کل تولیدات علمی دانشگاه،
 • تعداد و نسبت تولیدات علمی دانشگاه که دسترسی آزاد هستند، 

 

4

 

تنوع جنسیتی

 • تعداد مالکیت تولیدات علمی برای هردانشگاه ،
 • تعداد تالیفات هردانشگاه بر مبنای جنسیت مولف ،
 • تعداد و نسبت تولیدات علمی بدون مشخص بودن جنسیت،
 

 

وضعیت دانشگاه رازی در شاخص های نظام رتبه بندی لایدن:

ردیف

نام شاخص

رتبه دانشگاه رازی در بین دانشگاه های جامع

رتبه دانشگاه رازی در بین دانشگاه های کشور

1

مرجعیت علمی

12

25

2

همکاری های علمی

11

24

3

دسترسی آزاد

11

24

4

تنوع جنسیتی

11

25

 

 

مقایسه وضعیت دانشگاه رازی با سایر دانشگاه های جامع در شاخص مرجعیت علمی

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه گیلان

9

دانشگاه کاشان

10

دانشگاه سمنان

11

دانشگاه شهید باهنر کرمان

12

دانشگاه رازی

13

دانشگاه بوعلی سینا

14

دانشگاه پیام نور

 

 

مقایسه رتبه دانشگاه رازی در شاخص همکاری های علمی در بین دانشگاه های جامع

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه گیلان

9

دانشگاه پیام نور

10

دانشگاه کاشان

11

دانشگاه رازی

12

دانشگاه باهنر کرمان

13

دانشگاه سمنان

14

دانشگاه بوعلی سینا

 

 

مقایسه رتبه دانشگاه رازی در شاخص دسترسی آزاد در میان دانشگاه های جامع :

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه گیلان

9

دانشگاه پیام نور

10

دانشگاه کاشان

11

دانشگاه رازی

12

دانشگاه شهید باهنر کرمان

13

دانشگاه سمنان

14

دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 

مقایسه وضعیت دانشگاه رازی در شاخص تنوع جنسیتی در میان دانشگاه های جامع

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه گیلان

9

دانشگاه کاشان

10

دانشگاه پیام نور

11

دانشگاه بوعلی سینا

12

دانشگاه رازی

13

دانشگاه شهید باهنر کرمان

14

دانشگاه سمنان