دانشگاه رازی برای نخستین بار در نظام رتبه بندی تایمز 2021 قرار گرفت

دانشگاه رازی برای نخستین بار در نظام رتبه بندی تایمز 2021 قرار گرفت


دانشگاه رازی برای نخستین بار در نظام رتبه بندی تایمز 2021 قرار گرفت

دکتر فرزاد ویسی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در مصاحبه با روابط عمومی با اشاره به خبر فوق افزود اخیرا تازه تربن نتایج نظام رتبه بندی تایمز اعلام شده و 47 دانشگاه از ایران موفق شده اند در جمع 1527دانشگاه برتر در این نظام رتبه بندی قرار گیرند.


معاون پژوهش وفناوری دانشگاه با اشاره به اینکه نظام رتبه بندی تایمز از سال 2004  اقدام به رتبه بندی دانشگاه های جهان نموده و هرساله دانشگاه های برتر را بر اساس ۵ شاخص عمده خود که شامل آموزش ( وزن 30 درصد)، پژوهش (وزن 30 درصد)، استناد(وزن 30 درصد)، وجهه بین المللی( 7.5 درصد) و درآمد صنعتی (2.5 درصد) هستند، ارزیابی می کند؛  یاد آور شد منبع گردآوری داده ­ها در نظام رتبه­بندی تایمز در­خواست موسسه برای ارزیابی، تکمیل پرسشنامه خود اظهاری­، پایگاه استنادی اسکوپوس و همچنین نظر­سنجی شهرت آموزشی و پژوهشی موسسه از سوی متخصصین و صاحبنظران است.

دکتر ویسی افزود دانشگاه رازی در راستای سیاست­های خود مبنی بر حضور در عرصه­های بین المللی و نظام­های رتبه­بندی، در سال 2019 برای نخستین بار با ارسال ایمیل به نظام رتبه بندی تایمز خواستار حضوردر این نظام رتبه­بندی شد و اقدام به تکمیل پرسشنامه ارسال شده از سوی موسسه تایمز نمود. معاون پژوهش وفناوری دانشگاه یادآور شد دانشگاه رازی  همراه با دانشگاه هایی مانند اصفهان،  بوعلی­سینا، الزهرا، فردوسی مشهد، ومازندران دررتبه نهم دانشگاه­های جامع کشور و در رتبه 1000+ دانشگاه های برتر دنیا در این نظام رتبه­بندی قرار گرفته است.

امتیازات دانشگاه رازی در شاخص های نظام رتبه بندی تایمز