راهنمای الکترونیکی شدن فرآیندهای فارغ‌التحصیلی و تسویه‌حساب دانشجویان

راهنمای الکترونیکی شدن فرآیندهای فارغ‌التحصیلی و تسویه‌حساب دانشجویان


راهنمای الکترونیکی شدن فرآیندهای فارغ‌التحصیلی و تسویه‌حساب دانشجویان

در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسریع در روند پاسخگویی، خدمت‌رسانی مطلوب و تکریم دانشجویان گرامی، از ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ فرآیندهای فارغ‌التحصیلی و تسویه حساب به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود.

 

برای دریافت فایل‌های راهنما کلیک کنید.