سلسله نشست‌های گفتارهایی درباره مسائل اجتماعی کرمانشاه

سلسله نشست‌های گفتارهایی درباره مسائل اجتماعی کرمانشاه


سلسله نشست‌های گفتارهایی درباره مسائل اجتماعی کرمانشاه

سلسله نشست‌های گفتارهایی درباره مسائل اجتماعی کرمانشاه (نشست نخست) پنجشنبه 21 اسفندماه 1399، ساعت 21 الی 23 از طریق لینک https:/b2n.ir/j34464 برگزار می‌گردد.