عضو هیات علمی دانشگاه رازی ، موفق به تدوین سه استاندارد ملی شد.

عضو هیات علمی دانشگاه رازی ، موفق به تدوین سه استاندارد ملی شد.


دانشگاه رازی

عضو هیات علمی دانشگاه رازی ، موفق به تدوین سه استاندارد ملی شد.

 

نتایج سه مورد از مطالعات و پژوهش های آقای دکتر  محسن حیاتی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه رازی، منجر به تدوین سه استاندارد ملی در سال 1398 شده است.

توضیحات کاملتر در خصوص این سه استاندارد ملی در زیر آمده است.

 

 

ردیف

شماره استاندارد ملی

عنوان استاندارد

تدوین استاندارد ملی ایران توسط

سال

1

1-11-4999

سامانه­های هشدار و امنیت الکترونیکی - قسمت 11-1: سامانه­های کنترل دسترسی الکترونیکی- الزامات سامانه و اجزاء

محسن حیاتی

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج مطالعات و پژوهشی که به سرپرستی آقای دکتر محسن حیاتی عضو هیئت علمی گروه برق با گرایش الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی به همراه آقای سیدعابد ذوالنوری دانشجوی دکتری مهندسی برق در سال 1398 انجام شد با عنوان سامانه‏های هشدار و امنیت الکترونیکی - قسمت 11-1: سامانه های کنترل دسترسی الکترونیکی- الزامات سامانه و اجزاء و با شماره ملی 1-11-4999 به عنوان استاندارد ملی ایران تدوین و منتشر شده است.

این مطالعات که به مدت حدود ۲ سال ادامه داشت به بررسی سامانه‏های کنترل دسترسی الکترونیکی (EACS) برای استفاده درکاربردهای امنیتی می‏پردازد و به عنوان مرجع رسمی و قانونی تولیدکنندگان، مصرف‏کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی در سراسر کشور بایستی مورد استفاده قرار بگیرد.

این استاندارد ملی الزامات عمومی برای وظیفه‏مندی سامانه‏های کنترل دسترسی الکترونیکی (EACS) برای استفاده درکاربردهای امنیتی را شرح می‏دهد. طراحی، طرح‏ریزی، نصب، بهره‏برداری و تعمیر و نگهداری قسمتی از راهنمایی‏های کاربردی در استاندارد بین المللی IEC 60839-11-2 هستند.

هر سامانه کنترل دسترسی الکترونیکی شامل یک یا چند جزء است که زمانی که به هم متصل می‏شوند، معیارهای کارکردی بیان شده در این استاندارد را برآورد می‏کنند.

این استاندارد درجه‏های امنیتی مختلف و وظیفه‏مندی‏های سامانه کنترل دسترسی مرتبط با هر یک از درجه‏ها را تعریف می‏کند. همچنین در صورت کاربرد شامل کمینه معیارهای سازگاری با محیط زیست و سازگاری الکترومغناطیسی ( EMC ) برای اجرای سامانه کنترل دسترسی الکترونیکی در هر درجه می باشد.

همچنین این استاندارد ملی برای وسایل اشتراک گذاریِ سامانه های کنترل دسترسی تشخیص ، شناسایی ، راه اندازی، ترویج، کنترل ، ارتباطات، سیگنال‏دهی اخطار و منابع تغذیه با سایر کاربردها به کار می رود.

 

 

سوابق تدوین

ردیف

شماره استاندارد ملی

عنوان استاندارد

تدوین استاندارد ملی ایران توسط

سال

2

32-11-4999

سامانه های هشدار و امنیت الکترونیکی - قسمت 11-32: سامانه های کنترل دسترسی الکترونیکی- پایش کنترل دسترسی بر پایه خدمات اینترنتی وب

محسن حیاتی

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج مطالعات و پژوهشی که به سرپرستی آقای دکتر محسن حیاتی عضو هیئت علمی گروه برق با گرایش الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی  به همراه آقای سیدعابد ذوالنوری دانشجوی دکتری مهندسی برق در سال 1398 انجام شد با عنوان سامانه‏های هشدار و امنیت الکترونیکی - قسمت 11-32: سامانه های کنترل دسترسی الکترونیکی- پایش کنترل دسترسی بر پایه خدمات اینترنتی وب و با شماره ملی 32-11-4999 به عنوان استاندارد ملی ایران تدوین و منتشر شده است.

 

این مطالعات که به مدت حدود ۲ سال ادامه داشت به امکان ساخت سامانه هشدار و امنیت الکترونیکی با کارخواه ها، معمولاً به صورت Monitoring console و وسایل، از سازندگان مختلف با استفاده از واسط های رایج و شناخته شده می‏پردازد و به عنوان مرجع رسمی و قانونی تولیدکنندگان، مصرف‏کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی در سراسر کشور بایستی مورد استفاده قرار بگیرد.

هدف از تدوین این استاندارد، تعریف واسط خدمات وب برای سامانه‏های کنترل دسترسی الکترونیکی است و شامل فهرست اجزاء سامانه کنترل دسترسی الکترونیکی، ترکیب ببندی منطقی، پایش وضعیت ها و کنترل آن‏ها است.

از جمله موارد کاربرد این استاندارد برای امنیت فیزیکی می‏باشد. امنیت فیزیکی مانع از دسترسی فیزیکی افراد غیرمجاز، مهاجمان یا متجاوزان اتفاقی به ساختمان، اتاق و غیره می شود.

 

سوابق تدوین

ردیف

شماره استاندارد ملی

عنوان استاندارد

تدوین استاندارد ملی ایران توسط

سال

3

9171

مدارهای الکتریکی-

قراردادها، نمادها و روابط پایه

محسن حیاتی

98

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج مطالعات و پژوهشی که به سرپرستی آقای دکتر محسن حیاتی عضو هیئت علمی گرایش الکترونیک دانشگاه رازی  به همراه آقای سیدعابد ذوالنوری دانشجوی دکتری مهندسی برق در سال 1398 انجام شد با عنوان مدارهای الکتریکی- قراردادها، نمادها و روابط پایه و با شماره ملی 9171 به عنوان استاندارد ملی ایران تدوین و منتشر شده است.

 

این مطالعات که به مدت حدود ۲ سال ادامه داشت با هدف ارائه قواعدی در مورد علامت ها و جهت های مرجع و قطبیت های مرجع برای جریان‏های الکتریکی و ولتاژها در شبکه‏های الکتریکی تدوین و ارائه شده است و به عنوان مرجع رسمی و قانونی تولیدکنندگان، مصرف‏کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی در سراسر کشور بایستی مورد استفاده قرار بگیرد.

این استاندارد در ابتدا با بیان جهت دهی اشیا هندسی مقدمات تشریح مدارهای الکتریکی ارائه شده است و سپس به طور جامع قراردادهای مربوط به جریان‏های الکتریکی‏، ولتاژ الکتریکی، قوانین مربوط به حلقه‏ها و گره‏های مدار الکتریکی، توان، منابع ولتاژ و جریان (مستقل و کنترل شده)، عناصر پسیو (مقاومت، سلف، خازن و...) و نشانه‏گذارهای مختلف مطرح شده اند.

از آنجایی که ممکن است در یک درگاه جهت مرجع جریان، قطبیت مرجع ولتاژ و جهت مرجع توان به صورت اختیاری تعریف شود در این استاندارد قراردادهای مربوط به موتور الکتریکی، مولد الکتریکی، شبکه‏های دو درگاهی و... هم بررسی و استانداردهای مربوطه ارائه شده است.