قرار گرفتن دانشگاه رازی در میان ده دانشگاه جامع برتر کشور در نظام رتبه بندی ISC

قرار گرفتن دانشگاه رازی در میان ده دانشگاه جامع برتر کشور در نظام رتبه بندی ISC


دانشگاه

قرار گرفتن دانشگاه رازی در میان ده دانشگاه جامع برتر کشور در نظام رتبه بندی ISC

دانشگاه رازی در نخستین ارزیابی بین المللی نظام رتبه بندی ISC  در میان ده دانشگاه جامع برتر کشور قرار گرفته است .

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ، ISC ،  پس از سال ها رتبه بندی  دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داخل کشور و کشورهای اسلامی ، نخستین  نظام رتبه بندی بین المللی خود را در سال 2019 منتشر کرده است .

نظام رتبه بندی  ISC ، برای نخستین بار  1603 دانشگاه را در سطح بین المللی ارزیابی کرده است و معیار قرار گرفتن در نظام رتبه بندی  بین المللی ISC   داشتن حداقل 1500 مقاله در پایگاه استنادی Web of science   است.   

شاخص های ارزیابی دراین نظام در چهار بخش : شاخص های پژوهش ، آموزش ، فعالیت های بین المللی و نوآوری  قرار گرفته اند و به مانند بسیاری از نظام های رتبه بندی دیگر ، وزن شاخص پژوهش در این نظام بیشتر از سایر شاخص هاست .

نظام رتبه بندی بین المللی ISC  ، همچون نظام رتبه بندی داخلی خود ، داده ها را در یک بازه زمانی سه ساله ارزیابی می کند ، بازه زمانی برای محاسبه امتیازات دانشگاه ها در نخستین ارزیابی سال های 2014 تا 2016 است و داده ها از پایگاه wos  و پایگاه های معتبر ثبت پتنت استخراج شده اند .

در جدول زیر شاخص ها و توضیحات تکمیلی مربوط به هرشاخص به همراه وزن اختصاص یافته به آن ها مشاهده می شود .

 

 

 

 

شاخص های مورد استفاده در نظام رتبه بندی بین المللی ISC

نام شاخص

توضیحات

وزن هرمورد

وزن کلی

 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهش

  1. حجم پژوهش دریک بازه زمانی سه ساله  (2016-2014)
  2. تعداد استنادهای دریافتی در یک بازه زمانی سه ساله  (2016-2014)
  3. تعداد استنادات نرمال شده
  4. تعداد مقالات برتر
  • مقالات چاپ شده در مجلات نیچر و ساینس و انتشارات نیچر
  • مقالات چاپ شده در مجلات  Q1
  • مقالات چاپ شده در مجلات برتر نمایه شده در Art and humanities   و Social science index
  1. تاثیر استنادی دانشگاه نسبت به کل جهان 

25 درصد

15 درصد

 

1 درصد

15 درصد

 

 

 

 

4 درصد

 

 

 

 

 

60

 

آموزش

نسبت تعداد دانشجویان به اعضای هیات علمی

تعداد اعضای هیات علمی پراستناد

5 درصد

5 درصد

10

 

 

 

فعالیت های بین المللی

تعداد مقالات مشترک با همکاری سایر کشور ها

تعداد کشورهای سهیم در چاپ مقالات

شهرت بین المللی دانشگاه :

  • بر مبنای رتبه دانشگاه در نظام های بین المللی  QS   ، تایمز و شانگهای

10 درصد

4 درصد

1 درصد

 

 

15

 

نوآوری

تعداد پتنت های ثبت شده با نام دانشگاه در پایگاه US PATENT  و TRADEMARK OFFICE  در بازه زمانی سه ساله (2016-2014)

تعداد همکاری های صنعتی در بازه زمانی سه ساله (2016-2014)

10 درصد

 

5 درصد

 

15

 

 

در نخستین ارزیابی دانشگاه های جهان ، 23 دانشگاه از کشور ایران موفق شده اند در این نظام رتبه بندی قرار گیرند و دانشگاه رازی با رتبه 1001+  در میان ده دانشگاه جامع برتر کشور ، قرار گرفته است.

وضعیت امتیازات  دانشگاه رازی در زیر مشاهده می شود .

 

دانشگاه رازی در شاخص پژوهش ، رتبه  1195 ، در شاخص آموزش ، 855 ، در شاخص فعالیت های بین المللی ، 1139 ، و درشاخص نوآوری 1202 را بدست آورده است .

دانشگاه رازی به همراه دانشگاه های شهید بهشتی ، کاشان ، گیلان و اصفهان در رتبه 1001+ قرار گرفته و دانشگاه های این دسته به ترتیب حروف الفبا در جدول مرتب شده اند  .