مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل


مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

(نشریه علمی – پژوهشی)

مدیر مسئول: فرهاد دانش نیا

سردبیر: فرهاد دانش نیا

تاریخ شروع انتشار: 1393

تاریخ مجوز علمی – پژوهشی: 1397

اهداف:

فصلنامه «مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل» از پژوهشگران و فرهیختگان گرامی دعوت می‌کند با ارسال مقالات ارزشمند خود در زمینه های زیر، مجله را آینه تأملات نظری خود قرار دهند:

- اقتصاد سیاسی و روش و نظریه در اقتصاد سیاسی

- مسائل منطقه گرایی و جهانی شدن

- مسائل توسعه

- روابط شمال و جنوب

- دولت در اقتصاد جهانی

- سازمان های بین المللی

- مسائل اقتصاد سیاسی جهانی

- اقتصاد سیاسی انرژی

- دیپلماسی اقتصادی

- اقتصاد سیاسی محبط زیست

- اقتصاد سیاسی مداخله

- اقتصاد سیاسی مداخله و جنگ

- الزامات اقتصاد سیاسی تمدن اسلامی

- اقتصاد سیاسی توسعه ایران

- توسعه و توسعه نیافتگی جهان سوم

 

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://ipes.razi.ac.ir/