همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید

همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید


همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید

محورهای عمومی:

1.جهش تولید و اقتصاد مقاومتی در آموزه های اسلامی

2.جهش تولید در آگاهی بخشی و فرهنگ سازی مصرف بهینه مواد غذایی

3جهش تولید: نقش و وظایف دولتمردان، مدیران و کارشناسان

4.جهش تولید و فرهنگ بهره برداری از منابع طبیعی

5جهش تولید و چگونگی ارتقا فرهنگ کار

6جهش تولید و قوانین:فرصت ها و موانع

7.جهش تولید و نقش زنان روستایی

محورهای تخصصی:

1.جهش تولید با افزایش نفوذ دانش در بخش کشاورزی: نقش ها و موانع

2.جهش تولید و نقش به نژادی در زراعت ، باغ و دام و آبزیان

3. جهش تولید و محصولات تراریخته، فرصت ها و آسیب ها

3.جهش تولید و کاهش وابستگی نهاده های دامی:  خوراک،مکمل ها و واکسن دام و طیور

4.راه های خودکفایی در آفت کش های زیستی و شیمیایی و نقش آن در جهش تولید

5.نقش زیر بخش های 10 گانه بخش کشاورزی در جهش تولید

محورهای منطقه ای:

1.جهش تولید  و ظرفیت سامانه گرمسیری استان

2.جهش تولید و نقش اکوتوریسم استان

3ظرفیت های توسعه کشت زعفران در جهش تولید

4نقش معرفی و پرورش اسب کرد در جهش تولید

5جهش تولید و توسعه صنایع صنایع تبدیلی و تکمیلی استان: فرصت ها و موانع

6جهش تولید و توسعه کشت های گلخانه ای در استان :فرصت ها و موانع

7جهش تولید و توسعه احداث باغات مدرن

 آدرس دبیرخانه همایش: کرمانشاه، میدان پاسداران، بلوار کشاورز، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، طبقه ششم، حوزه نمایندگی ولی فقیه، دبیرخانه همایش
تماس با ما: 09187229000 ، 08331521143