پرورش حلزون طبی اسکارگو و کاربرد آن در پوست

پرورش حلزون طبی اسکارگو و کاربرد آن در پوست


پرورش حلزون طبی اسکارگو و کاربرد آن در پوست

واحد برگزار کننده : مرکز آموزش های آزاد و مهارتی

محل برگزاری : سامانه مجازی دانشگاه (LMS)

درباره کارگاه: در این کارگاه به معرفی حلزون، آشنایی با حلزون طبی اسکارگو، طریقه صحیح و استاندارد نگهداری حلزون اسکارگو، ساخت بستر مناسب و خوراک حلزون اسکارگو، آشنایی با کاربردهای حلزون و استفاده از آن در پوست (حلزون تراپی)، معرفی کردن بهترین روش برای پاکسازی حلزون و جلوگیری از تلفات آن پرداخته می شود.