کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد


کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی ارشد

1. داوطلبان ایرانی:

الف) پذیرش آزمونی: بخش اصلی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد، از طریق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد امکان‌پذیر است. آزمون کارشناسی ارشد را هر سال سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌کند و متقاضیانی که کدمحل‌رشته‌های دانشگاه رازی را انتخاب نموده باشند، در صورت کسب امتیازات علمی لازم، توسط سازمان سنجش به دانشگاه رازی معرّفی خواهند شد.

ب) پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان): بخشی از ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، به دانشجویان مستعد و نخبۀ مقطع کارشناسی اختصاص می‌یابد. ضوابط و میزان پذیرش از این طریق را هر سال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌کند.

ج) پذیرش دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج: دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد  شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور، در صورت دارابودن شرایط مندرج در آیین‌نامۀ مربوطه، می‌توانند با ثبت نام در سامانۀ سجاد و انتخاب دانشگاه رازی برای تحصیل، در صورت موافقت دانشگاه و معرّفی‌شدن از طرف وزارت عتف، در دانشگاه رازی تحصیل کنند.

2. داوطلبان غیر ایرانی:

الف) آزمون کارشناسی ارشد: اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و دارای اقامت قانونی، می‌توانند با توجّه به ضوابط مندرج در دفترچۀ ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، در آن آزمون شرکت و در صورت معرّفی‌شدن توسط سازمان سنجش، در دانشگاه رازی تحصیل کنند.

ب) بورسیۀ تحصیلی: این دسته از دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه رازی معرّفی می‌شوند.

ج) پذیرش آزاد: داوطلبان غیر ایرانی می‌توانند با مراجعه به پورتال وزارت علوم (سامانۀ سجاد) و انتخاب دانشگاه رازی به عنوان محل پیشنهادی تحصیل، در صورت احراز شرایط تحصیل از سوی وزارت عتف و احراز صلاحیت علمی از سوی دانشگاه، در دانشگاه رازی تحصیل نمایند.