کارشناسی و دکتری عمومی

کارشناسی و دکتری عمومی


کارشناسی و دکتری عمومی

مقطع کارشناسی و دکتری عمومی

1. داوطلبان ایرانی:

پذیرش تنها از طریق شرکت در آزمون سراسری امکان‌پذیر است. آزمون سراسری را هر سال سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌کند و متقاضیانی که کدمحل‌رشته‌های دانشگاه رازی را انتخاب نموده باشند، در صورت کسب امتیازات علمی لازم از طریق آزمون عمومی و اختصاصی یا بر پایه سوابق تحصیلی داوطلبان (در برخی رشته های محدود) ، توسط سازمان سنجش به دانشگاه رازی معرّفی خواهند شد.

2. داوطلبان غیر ایرانی:

الف) آزمون سراسری: اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و دارای اقامت قانونی، می‌توانند با توجّه به ضوابط مندرج در دفترچۀ ثبت نام آزمون سراسری، در آن آزمون شرکت و در صورت معرّفی‌شدن توسط سازمان سنجش، در دانشگاه رازی تحصیل کنند.

ب) بورسیۀ تحصیلی: این دسته از دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه رازی معرّفی می‌شوند.

ج) پذیرش آزاد: داوطلبان غیر ایرانی می‌توانند با مراجعه به پورتال وزارت علوم (سامانۀ سجاد) و انتخاب دانشگاه رازی به عنوان محل پیشنهادی تحصیل، در صورت احراز شرایط تحصیل از سوی وزارت عتف و احراز صلاحیت علمی از سوی دانشگاه، در دانشگاه رازی تحصیل نمایند.