۲ طرح پژوهشی دانشگاه رازی به عنوان طرح برگزیده کشوری در زمینه رونق تولید انتخاب شد

۲ طرح پژوهشی دانشگاه رازی به عنوان طرح برگزیده کشوری در زمینه رونق تولید انتخاب شد


دانشگاه رازی

۲ طرح پژوهشی دانشگاه رازی به عنوان طرح برگزیده کشوری در زمینه رونق تولید انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرح‌های موفق پژوهشی در زمینه رفع مشکلات و رونق تولید را اعلام کرد.

بر این اساس، دو طرح پژوهشی با عنوان «طراحی و نظارت بر ساخت سیکلون» با کارفرمایی شرکت پلیمر کرمانشاه و «ساخت پایلوت جهت کاهش ویسکوزیته و نقطه ریزش نفت کوره با استفاده از روش‌های حرارتی » با کارفرمایی شرکت پالایش نفت کرمانشاه از طرح های موفق پژوهش کاربردی دانشگاه رازی است که توسط دکتر سعید اویسی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی اجرا شده است.

این دو طرح کاربردی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان دو طرح برگزیده در راستای رفع مشکلات و رونق تولید برگزیده شد.