Journal of Applied Research in Water and Wastewater (JARWW)

Journal of Applied Research in Water and Wastewater (JARWW)


Journal of Applied Research in Water and Wastewater (JARWW)

(نشریه علمی – پژوهشی)

مدیر مسئول: علی اکبر زینتی زاده

سردبیر: حسین بنکداری

تاریخ شروع انتشار: 2014

تاریخ مجوز علمی – پژوهشی: 2016

 

اهداف:

هدف از انتشار این نشریه برداشتن گام های توسعه پایدار در جهت ارتقای آموزش، پژوهش و فن آوری در بخش مهندسی آب و فاضلاب از طریق انتشار پژوهش های انجام شده در کلیه موضوعات مرتبط با این عرصه می باشد که به صورت زیر دسته بندی می شود.

  • کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش علمی و فنی متخصصان، کارشناسان، دست اندرکاران و علاقمندان در رشته های مرتبط با علوم و مهندسی آب و فاضلاب با بهره گیری از پیشرفت های نوین علمی و تحقیقاتی
  • کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و همچنین انتقال دستاوردهای محققان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی
  • کمک به مسئله یابی و حل مسائل علمی، فنی از طریق نقد و بررسی طرح های تحقیقاتی و نحوه اجرای آنها در حوزه آب و فاضلاب

 

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://arww.razi.ac.ir/