مشاور و مدیر حوزه مدیریت

 

دکتر یاسر شهبازی

سمت: مدیرحوزه ریاست دانشگاه
تحصیلات: دکتری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: y.shahbazi [at] razi.ac.ir

تلفن: 2- 34274501-83-98+

فکس: 34274503-83-98+

 

آقای مجتبی زبردست:
 مسئول دفتر

تلفن: 2-34274501-083

 

آقای محمد سجاد خجسته :

   مسئول دفتر

تلفن: 2-34274501-083