آمار و ارقام

تعداد اعضای هیات علمی:452 نفر

تعداد کارکنان:

تعداد دانشجویان: 12516 نفر

تعداد فارغ التحصیلان از سال 88 تا سال 97:  39490 نفر

تعداد رشته تحصیلی کارشناسی: 73 رشته

تعداد رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: 144 رشته

تعداد رشته تحصیلی دکتری: 69 رشته

تعداد دانشجو بین الملل: 112 نفر