آرشیو نشریات

پژوهشنامه ادبیات داستانی
پژوهشنامه ادبیات داستانی
(نشریه علمی – تخصصی) مدیرمسئول: دکتر الیاس نورایی سردبیر: دکتر سوسن جبری تاریخ شروع انتشار:1391 اهداف و زمینه­ ها: فصلنامۀ روایت‌پژوهی با هدف پژوهش در زمینۀ تخصّصی ادبیّات داستانی در محورهای ذیل منتشر می­شود: ...
روانشناسی پیری
روانشناسی پیری
(نشریه علمی – پژوهشی) مدیر مسئول: دکتر جهانگیر کرمی سردبیر: دکتر خدامراد مومنی تاریخ شروع انتشار: تابستان 94 تاریخ مجوز علمی – علمی پژوهشی: زمستان 94 اهداف: مجله روانشناسی پیری با هدف انعکاس نقش...
مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
(نشریه علمی – پژوهشی) مدیر مسئول: فرهاد دانش نیا سردبیر: فرهاد دانش نیا تاریخ شروع انتشار: 1393 تاریخ مجوز علمی – پژوهشی: 1397 اهداف: فصلنامه «مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل» از...
Journal of Applied Research in Water and Wastewater (JARWW)
Journal of Applied Research in Water and Wastewater (JARWW)
(نشریه علمی – پژوهشی) مدیر مسئول: علی اکبر زینتی زاده سردبیر: حسین بنکداری تاریخ شروع انتشار: 2014 تاریخ مجوز علمی – پژوهشی: 2016 اهداف: هدف از انتشار این نشریه برداشتن گام های توسعه پایدار در جهت ارتقای آموزش، پژوهش و...
مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران
مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران
(نشریه علمی – پژوهشی) مدیر مسئول: دکتر شجاع تفکر رضایی سردبیر: دکتر عامر قیطوری تاریخ شروع انتشار: 1391 تاریخ مجوز علمی – پژوهشی: 1396 حوزۀ انتشار، اهداف و رویکرد نشریه مجلۀ مطالعات زبان ‎ ها و...
کاوشنامه ادبیات تطبیقی
کاوشنامه ادبیات تطبیقی
(نشریه علمی- پژوهشی) مدیر مسئول: دکتر تورج زینی وند سردبیر: دکتر تورج زینی وند تاریخ شروع انتشار: 1390 تاریخ مجوز علمی – پژوهشی: 1392 اهداف و زمینه­ ها کاوش­نامه ادبیّات تطبیقی با هدف پژوهش در زمینه­ های تخصّصی...
جغرافیا و پایداری محیط
جغرافیا و پایداری محیط
(نشریه علمی – پژوهشی) مدیر مسئول: دکتر حسن ذوالفقاری سردبیر: دکتر ایرج جباری تاریخ شروع انتشار: 1390 تاریخ مجوز علمی – پژوهشی: 1394 اهداف نشریه جغرافیا علم مطالعة سامانة زمین با همة چشم اندازها، مردم،...
Advance in Nanochemistry
Advance in Nanochemistry
(نشریه علمی – تخصصی) مدیرمسئول: سهیلا کاشانیان سردبیر: دکتر مجتبی شمسی پور – دکتر محمد جوشقانی تاریخ شروع انتشار: 2019 اهداف: با توجه به روند فزاینده تحقیقات انجام شده در زمینه کاربردهای نانوتکنولوژی در پایه گذاری و...
کارنامه متون ادبی دوره عراقی
کارنامه متون ادبی دوره عراقی
(نشریه علمی – تخصصی) مدیر مسئول: دکتر وحید مبارک سردبیر: دکتر علی محمد موذنی تاریخ شروع انتشار: تاریخ مجوز علمی – تخصصی: اهداف مجله یا فصلنامه «کارنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی» ...